Nadanie KWSPZ uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “fizjoterapia”

Dnia 08 listopada 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku “fizjoterapia”.