KWSPZ w Hong Kongu

KWSPZ w Hong Kongu

Na przełomie maja i czerwca dr Adrian Kużdżał wykładowca KWSPZ oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z 5 asystentami odbył wizytę studyjną w Wydziale Nauk o Rehabilitacji Politechniki w Hong Kongu (Department of Rehabilitation Science, The Polytechnic Hong Kong University) – jedynej uczelni

w Chinach kształcącej w zakresie Fizjoterapii na poziomie wyższym. Wizyta odbyła się na zaproszenie Dyrekcji Wydziału oraz w ramach grantu Unii Europejskiej dla kadry akademickiej. Delegacja uniwersytecka z Polski była pierwszą z centralno-wschodniej części Europy która odwiedziła Wydział Rehabilitacji w Hong Kongu.

Władze Wydziału okazały się niezwykle otwarte na dalszą, szerszą współpracę
w różnych dziedzinach i aspektach działalności akademickiej
i naukowej. Podczas wizyty, licznych – służbowych oraz prywatnych dyskusji udało się ustalić wstępne założenia dalszej międzynarodowej współpracy. Do najważniejszych można zaliczyć deklaracje współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie rehabilitacji medycznej oraz rehabilitacyjnej inżynierii biomedycznej. Inną niezwykle ciekawą propozycją jest możliowość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w Hong Kongu – przez absolwentów studiów licencjackich kierunku Fizjoterapia z Polski. Hong Kong posiada niezwykle nowoczesny systemy edukacji obejmujący studia magisterskie w wąskich dziedzianch rehabilitacji jak np.: Rehabilitacja w Neurologii (MSc in Neurological Rehabilitation) czy Terapii Manualnej (MSc in Manipulative Physiotherapy). Programy studiów Fizjoterapii na tamtejszej uczelni mają akredytację większości najważniejszych Instytucji Naukowych i Towarzystw Naukowych na świecie (m.in.: WCPT, IFOPMT i innych). Na uczelni można także realizować karierę naukową uczestnicząc w programie doktoranckim (PhD in Rehabilitation Science).

Warto przypomnieć, że Hong Kong należy do najbardziej zaludnionych miejsc na świecie (występuje tu również największe skupisko „drapaczy chmur”), uznawany jest przy tym równoczesnie za kraj o najwyższym na świecie ilorazie inteligencji (IQ) zamieszkującego go społeczeństwa.

 

Fot. Polska delegacja w Wydziale Rehabilitacji Politechniki w Hong Kongu – drugi od lewej: dr Adrian Kużdżał, trzecia z lewej: Dyrektor programowa Fizjoterapii – dr Margaret Mak, czwarty z lewej: Dziekan Wydziału – prof. Gabriel Ng, szósta z lewej: z-ca Dyrektora Wydziału – prof. Cecilia Ciu.

 

Fot. Department of Rehabilitation Science, The Hong Kong Polytechnic University