KWSPZ w Hiszpanii i Hongkongu

Na przełomie kwietnia i maja br. dr Adrian Kużdżał – wykładowca KrakowskiejWyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz Wydziału Medycznego UniwersytetuRzeszowskiego w ramach grantu Unii Europejskiej i programu Erasmus orazna zaproszenie Wydziału Rehabilitacji Uniwersytetu w hiszpańskim Toledo(Universidad de Castilla-la Mancha) przeprowadził cykl wykładów oraz zajęćklinicznych w zakresie Diagnostyki i Terapii Manualnej Kręgosłupa orazStawów Kończyn.

Zdj. Universidad de Castilla-la Mancha (Toledo, Hiszpania)

Również w ramach grantu i programu Unii Europejskiej na przełomie majai czerwca br. dr Adrian Kużdżał wraz z 4 asystentami uda się wizytą studyjnądo Chin na Wydział Rehabilitacji Pollitechniki w Hong Kongu (Department ofRehabilitation Science – The Hong Kong Polytechnic University).

Zdj. Pracownia Fizjoterapii Universidad de Castilla-la Mancha (pierwszy od lewej - Dyrektor Wydziału Fizjoterapii – Julian Angel Basco Lopez)

Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas wizyt zagranicznych pomoże w nawiązywaniu i kontynuowaniu szerokiej międzynarodowejwspółpracy akademickiej zarówno w zakresie prowadzenia badań naukowychjak również w zakresie udoskonalenia i dostosowywania do programów studiów świtowego poziomu.

Zdj. Universidad de Castilla-la Mancha – sala wykładowa