Kurs dla studentów fizjoterapii

Zapraszamy na kurs “Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu”. Dla studentów KWSPZ specjalna obniżona cena!

Kurs: Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Termin: 7-9.03.2014 r.

Koszt: 990 zł (dla uczestników z KWSPZ – koszt 940 zł; jeśli zbierze się grupa powyżej 5 osób to kurs za 900 zł/os.).

Instruktor: Marcin Szkolnicki, Marcin Brzozowski

Szczegóły i wysyłanie formularzy zgłoszeniowych: www.openmedis.pl

Uczestnicy: fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii (minimum II rok I stopnia)

 

Kurs, poza teoretycznymi zagadnieniami związanymi z Punktami Spustowymi (TRIGGER POINTS – TrP), obejmuje obszerną część praktyczną. W części tej uczestnik pozna metody palpacji elementów układu ruchu, nauczy się lokalizować i rozpoznawać istotne punkty spustowe na podstawie protokołu diagnostycznego opartego na funkcjonalnej i jakościowej ocenie narządu ruchu. Poza tym, kursant pozna skuteczne, a zarazem bezpieczne techniki terapii Punktów Spustowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej Techniki Pozycyjnego Rozluźniania (Positional Release Technique – opisywanej m.in. przez L. Chaitowa).

Podczas trzech dni intensywnych zajęć praktycznych mamy na celu przygotować uczestnika do pracy z pacjentem z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu, takimi jak: zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, stany pourazowe tk. miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach, urazy i przeciążenia sportowe, ograniczenia ruchomości, bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego, przeciążenia związane z charakterem pracy, “bolesny bark”, “łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespół cieśni nadgarstka i wiele innych.

Ulotka informacyjna

Program szkolenia