Konferencja SKN

Komunikat
w sprawie Konferencji SKN KWSPZ

i warunkach udziału w Konferencji SKN KWSPZ w roku akademickim 2012/2013

 

Uprzejmie informuję o terminie i warunkach udziału w Konferencji SKN KWSPZ w roku przyszłym (2013)

Termin:

13 (poniedziałek) maj 2013 roku, godz.: 10:00, sala nr 10, ul. Krowoderska 73

Termin przesyłania prezentacji:

15-04-2013 r. na adres mailowy ska@kwspz.pl

Warunki:

przygotowanie wystąpienia (najlepiej prezentacji multimedialnej) samodzielnie lub we współautorstwie na temat mieszczący się w profilu kierunku studiów i Uczelni. Prace mogą mieć dowolny charakter: studyjna, praca kazuistyczna, badawcza, programowo-metodyczna, historyczna, inna.

Cza wystąpienia:

10 minut

Prace oceniać będzie jury powołane przez Rektora KWSPZ.

Termin zgłaszania udziału w konferencji podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

Konferencja Uczelnia wyłoni reprezentację KWSPZ na forum międzyuczelniane i ogólnopolskie. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat co daje podstawę do wpisu do suplementu, który student otrzymuje po ukończeniu studiów.

 

 

UWAGA!

Władze Uczelni wyraziły deklarację wydania drukiem w specjalnym wydawnictwie KWSPZ (warunek: minimum 6 referatów)

 

Prorektor
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk