Kariera w KWSPZ

Wejście na rynek pracy, to jeden z bardziej stresujących momentów w życiu każdego młodego człowieka. By zapewnić dobry start w przyszłość swoim studentom i absolwentom oraz wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez pracodawców, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia podjęła działania w kierunku utworzenia Akademickiego Centrum Aktywizacji  Zawodowej.

W tym celu od nowego roku akademickiego 2016/17, dotychczasowe Biuro Karier zostało przekształcone w AKADEMICKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (ACAZ).

W krótkim czasie zostanie utworzona strona internetowa ACAZ –  www.kariera.kwspz.pl, która będzie istotnie zwiększała możliwości wzajemnej komunikacji studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników.

Szczególnie studenci i absolwenci będą mogli:

  1. skutecznie otrzymywać na bieżąco aktualne informacje na temat ofert pracy, staży i praktyk zawodowych w wybranej branży,
  2. w odpowiednim generatorze utworzyć swoje CV i zamieścić również na stronie jako ogłoszenie – szukam pracy,
  3. otrzymywać aktualne oferty, organizowanych przez Uczelnię, bezpłatnych lub płatnych na preferencyjnych warunkach szkoleń i kursów branżowych podnoszących kwalifikacje,
  4. otrzymywać informacje na temat organizowanych spotkań z potencjalnymi pracodawcami, przedstawicielami przedsiębiorstw branżowych,

Będzie można również zasięgnąć informacji i korzystać z doradztwa w zakresie :

  • możliwości dalszej edukacji,
  • założenia własnej działalności gospodarczej– informacji jak założyć własną firmę,
  • programów wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia biznes planu, pozyskiwania środków unijnych na ten cel,
  • warsztatów marketingowych – wykorzystania tanich narzędzi marketingowych w sieci jako promocja własnej działalności,
  • zatrudnienia – napisania CV, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Utworzenie Akademickiego Centrum Aktywizacji Zawodowej pozwoli również na skuteczniejsze monitorowanie losów zawodowych absolwentów oraz będzie platformą do powołania zrzeszenia absolwentów KWSPZ.

Powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Aktywizacji Zawodowej Studentów i Absolwentów, który będzie odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie Akademickiego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 UWAGA

Wszystkim studentom, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/15 przypominamy, że już w przyszłym roku akademickim(2016/17) zostanie realizowany . konkurs KWSPZ „Gabinety na Start”.

Konkurs dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/15 i przystąpią do egzaminu dyplomowego w roku2016/17.

Absolwenci będą mogli składać do 30 września 2017 r., wnioski o dofinansowanie, planowanych do uruchomienia gabinetów.

Na ten cel Uczelnia przeznaczyła 150 000 zł. Ideą konkursu jest wspieranie absolwentów KWSPZ w starcie zawodowym. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wyposażenia 15 gabinetów specjalistycznych w zakresie doradztwa żywieniowego, fizjoterapii i kosmetologii.

Szczegółowy regulamin konkursu będzie podany na naszej stronie internetowej.

Szczegółowych informacji na temat Akademickiego Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz programu „Gabinety na START” udziela:

mgr inż. Bożena Podobińska

Pełnomocnik Rektora

ds. Aktywizacji Zawodowej Studentów i Absolwentów

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

A Grottgera 1/6, 30-035 Kraków

Tel. 668 118 793

e-mail: b.podobinska@kwspz.pl