Jak smakują studia

Ogłaszamy kolejny KONKURS  “Jak smakują studia” – dla Kandydatów ubiegających się na studia licencjackie w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w roku akademickim 2016/17. Organizatorem Konkursu jest Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 73.

voucher_web

Konkurs trwa do 10 VIII 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 10 sierpnia 2016 r., dokumentów związanych z rekrutacją na studia;
 • Wniesienie opłaty wpisowej, w wysokości promocyjnej do 10 VIII 2016 r:
  • Dietetyka – 100 zł
  • Fizjoterapia – 200 zł
  • Kosmetologia – 200 zł
 • Wniesienie opłaty za pierwszy miesiąc studiów do dnia w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 15 września 2016 r.:
  • Dietetyka – 480 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Fizjoterapia – 550 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Kosmetologia – 550 zł (studia stacjonarne) lub 500 zł (studia niestacjonarne)

Opłaty przewidziane wyżej należy wnosić w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy Uczelni nr: 05 1020 2906 0000 1902 0168 5809.
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.

Wśród osób, które spełnią warunki określone wyżej, zostaną rozlosowane dla 3 osób VOCHERY uprawniające do studiowania przez okres 3 miesięcy studiów semestru zimowego 2016/17.

Losowanie Vocherów oraz ich wręczenie będzie miało miejsce na uroczystości INAUGURACJI Roku Akademickiego 2016/2017 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Odbiór wylosowanego VOCHERU – osobiście podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/17 za okazaniem dowodu osobistego.

Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość pieniężną.