IV Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

W dniach 29-30.05.2020 r. organizowana jest IV Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

Konferencja obejmie następujące części:

  • wykłady – w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce,
  • sesje tematyczne – dające możliwość prezentacji własnych osiągnięć przez uczestników Konferencji,
  • komputerowe warsztaty żywieniowe.

Dodatkowe informacje o Konferencji można uzyskać pod adresem konferencjakwspz@kwspz.pl

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym.

Konferencja jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. Emilia Kolarzyk