Informacja dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Studenci,

wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, pragniemy poinformować, iż termin płatności pierwszej raty czesnego przypada na 5.10.2022. Prosimy o dokonywanie terminowych opłat.

WAŻNE! Od tego roku akademickiego, tj. 2022/2023, każdy student posiada INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, na który należy dokonywać płatności.

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłat możecie Państwo odnaleźć na swoich indywidualnych kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie (WD).

Widnieje on w zakładce Finanse – Dane do przelewów

Co więcej, w celu poprawnego zaksięgowania wpłaty na Państwa indywidualnych kontach studenckich, prosimy o umieszczenie następujących informacji w tytule przelewu:

okres jakiego dotyczy opłata,

imię i nazwisko studenta,

numer albumu.

WAŻNE! Wraz z końcem października 2022, na dotychczasowy rachunek PKO BP, nie będzie możliwe dokonywanie przelewów!

Dodatkowo prosimy pamiętać, że za termin płatności uznaję się datę wpływu środków na rachunek bankowy uczelni.

Kwestura KWSPZ