Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Rektor, Kanclerz i Senat

KRAKOWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PROMOCJI ZDROWIA

z siedzibą w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uroczystość odbędzie się 29 września 2019 roku (niedziela) o godz.15:00 w sali
konferencyjnej, Avangarda, Kraków, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1.

Program Uroczystości:

  • Gaude Mater Polonia
  • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektora Prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego
  • Immatrykulacja studentów 1 roku
  • Gaudeamus igitur
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
  • Wręczenie medali i odznaczeń
  • Wręczanie dyplomów i nagród dla wyróżnionych absolwentów
  • Wykład inauguracyjny „Trzy nagrody Nobla z obszaru nauk medycznych” wygłosi dr hab. Adam Kula
  • Hymn państwowy