Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Dnia 30 września Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2018/2019. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Sali Teatralnej restauracji Avangarda w Krakowie.

Ceremonię rozpoczęcia nowego roku akademickiego uświetnili swoją obecnością znamienici goście. Byli to między innymi: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Posłowie na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz i Bogusław Sonik, Radni Miasta Krakowa Grzegorz Gorczyca oraz Włodzimierz Pietrus. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele krakowskich Uczelni Wyższych, placówek służby zdrowia oraz delegacje firm współpracujących z KWSPZ.

Uroczystość otworzył Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński. Po powitaniu przybyłych gości, podsumował poprzedni rok akademicki, podkreślając główne osiągnięcia Uczelni. Nakreślił także cele i zadania do zrealizowania w roku 2018/2019.

Podczas uroczystości głos zabrali między innymi: Wojewoda Małopolski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród wyróżnionych nie zabrakło takich partnerów Uczelni jak: Janssen Cosmetics, Beauty In, Les Nouvelle Esthétique, Thalgo Poland.

Kulminacyjnym momentem tegorocznej Inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Przedstawiciele kierunków: Kosmetologia, Dietetyka i Fizjoterapia powtarzając za Panem Dziekanem dr inż. Mirosławem Pyszem słowa ślubowania dołączyli do grona studentów naszej Uczelni.

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego była także okazją do nagrodzenia najlepszych tegorocznych absolwentów Uczelni. Dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe otrzymało czterech wyróżnionych absolwentów.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego zatytułowanego ”Pasja poznawania świata” wygłoszonego przez redaktora Dariusza Bohatkiewicza

Uroczystość zakończył Rektor KWSPZ, otwierając tym samym Nowy Rok Akademicki 2018/2019. Uwieńczeniem ceremoniału inauguracyjnego było odśpiewanie przez zgromadzonych Hymnu Państwowego.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście zgromadzili się w sali restauracyjnej, by przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku kontynuować dyskusje oraz składać gratulacje Założycielom życząc sukcesów w rozwoju Uczelni i kolejnych jubileuszy.

Fotorelacja z wydarzenia