Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Dnia 1 października Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła nowy, 15-ty w historii Uczelni, rok akademicki 2016/2017. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Kinie Kijów Centrum przy al. Krasińskiego 34.

Ceremonię rozpoczęcia nowego roku akademickiego uświetnili swoją obecnością znamienici goście. Byli to między innymi: Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Bogusław Sonik – Poseł na Sejm RP, Wojewoda Małopolski – Józef Pilch, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Wiceprezydent Krakowa – Katarzyna Król, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie – prof. dr hab. n. med. Igor Gościński, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych oraz delegaci placówek służby zdrowia współpracujących z KWSPZ.

Inaugurację otworzyło przemówienie Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego. Pan Rektor przywitał przybyłych gości, podsumował poprzedni rok akademicki, podkreślając osiągnięcia Uczelni. Nakreślił także wyzwania i wyznaczył cele dla społeczności akademickiej u progu nowego roku akademickiego. Rektor skierował słowa podziękowaniami do byłych rektorów KWSPZ.
Kulminacyjnym momentem tegorocznej Inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Przedstawiciele kierunków: Kosmetologia, Dietetyka i Fizjoterapia powtarzając za Panią Dziekan dr Małgorzatą Kwaśniak słowa ślubowania dołączyli do grona studentów naszej uczelni.

Głos zabrała Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Pani Agnieszka Sołtys. Przywitała studentów I roku, zachęciła ich w nowym roku do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez samorząd studencki.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego zatytułowanego „Żywność –Jakość-Bezpieczeństwo” wygłoszonego przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego. Myślą przewodnią wykładu były problemy bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

Uroczystość Inauguracji była także okazją do nagrodzenia najlepszych tegorocznych absolwentów Uczelni. Dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe z rąk Prorektora prof. dr hab. Tadeusza Kasperczyka oraz Prodziekana dr inż. Mirosława Pysza odebrała trójka wyróżniających się absolwentów.

Rozstrzygnięte zostały również konkursy „Po indeks śmigaj laptopa wygrywaj” oraz „Jak smakują studia”. Nagrody wylosowanym studentom I roku wręczył Prorektor prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk.

Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński zakończył Uroczystość Inauguracji, otwierając tym samym nowy rok akademicki 2016/2017. Uwieńczeniem ceremoniału inauguracyjnego było odśpiewanie przez zgromadzonych Hymnu Państwowego. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy kontynuowali dyskusje na spotkaniu przy kawie w restauracji „Vidok” z przepięknym widokiem na Wawel i zakole Wisły.

List od Prezydenta

list_prezydenta_2

minister
szpital
fundacja
magrez