AKTUALNE programy zajęć 2011/2012

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że harmonogram zajęć na rok akademicki 2011/2012 został zaktualizowany i umieszczony na stronie internetowej www.kwspz.pl w zakładce studenci – plan zajęć. Dodatkowo została załączona lista osób przyjętych na I rok studiów

Prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco informacji wysyłanych przez system DVI, gdzie przez pierwszy tydzień będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach w harmonogramie.

Studenci I roku wszystkich kierunków studiów zostaną podzieleni na grupy na zebraniu organizacyjnym zaplanowanym przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Przypominamy, że w dniu Inauguracji czyli 24 września 2011 r. od godz. 14.00, decyzją Rektora zostały ogłoszone Godziny Rektorskie dla I roku studiów.

Przepraszamy Państwa za tak późne informacje, ale wynikają one z przyczyn od nas niezależnych.