Godziny rektorskie

Szanowni Państwo,

Rektor KWSPZ prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz na pisemną prośbę Studentów zarządza godziny rektorskie (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 31 października 2014r. od godz. 13:00.

Godziny rektorskie nie obejmują zajęć klinicznych odbywających się w placówkach zewnętrznych. Zajęcia kliniczne odbywające się w tym dniu pozostają nadal obowiązkowe.

Ewa Sawka
p.o. Kierownik Dziekanatu