Gabinet na start – 2014

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ogłasza nowy KONKURS „Gabinet na start – 2014 ”. Nagrodą w konkursie „Gabinet na start – 2014” jest dofinansowanie wyposażenia 15 gabinetów specjalistycznych dla absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
150 tysięcy

Ideą konkursu jest wspieranie absolwentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia w starcie zawodowym.

W konkursie mogą brać udział studenci studiów I stopnia na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia i dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2014/2015 i zakończą naukę uzyskując dyplom studiów wyższych I stopnia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w roku akademicki 2016/2017,.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie biznes planu działalności w zakresie kosmetologii, fizjoterapii lub dietetyki. Biznes plan przedstawiał będzie cele firmy oraz warunki, narzędzia i sposoby realizacji zamierzonych celów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu i materiałów specjalistycznych. Biznes plany należy składać do dnia 30 września 2017 r. w Biurze Karier, w siedzibie Uczelni Al. Grottgera 1/3.

biznes plan

Biznes plan powinien być samodzielnym dziełem stającego do konkursu, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za oryginalność swojego dzieła, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Powołana przez Założycieli Komisja Konkursowa w składzie: Rektor KWSPZ, Przedstawiciel Założyciela KWSPZ oraz Przedstawiciel Biura Karier wyłoni najlepsze biznes plany i ogłosi wyniki konkursu do dnia 30.10.2017 r. Przy ocenie Biznes Planów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • Oryginalność, niepowtarzalność pomysłu,
  • Trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia,
  • Pomysł na usługę nie występującą na rynku.

Fundatorzy nagrody przeznaczają na ten cel 150 000 złotych.
Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia 15 gabinetów specjalistycznych tj.:

  • 5 gabinetów kosmetologicznych,
  • 5 gabinetów fizjoterapeutycznych,
  • 5 gabinetów doradztwa żywieniowego.

Maksymalne dofinansowanie na jeden gabinet wynosi 15 000 złotych.

wnętrza salonów gabinetów

Szczegółowych informacji udziela Biuro karier KWSPZ.