Echo-cardia. V Sympozjum Medyczne dla studentów i uczniów szkół średnich (VSSM).

Echo-cardia czyli jak sprawnie wykonać automatyczną defibrylację (AED) i podstawowe zabiegi reanimacyjne (BLS).

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

Termin:
do wyboru 4, 5, 6 grudnia 2017
Sesja poranna (A) : 9:00 – 12:00
Sesja popołudniowa (B): 12:00 – 14:00

Cel warsztatów:

  • przedstawienie nowych standardów BLS i AED,
  • zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu BLS i AED.

W programie:

  • Sesja naukowa – prezentacje naukowe z zakresu BLS i AED
  • Warsztaty praktyczne z zakresu AED i BLS (z podziałem na grupy).

Miejsce Sympozjum:

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia , 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 73, sala nr 2, 6, 10

Warunki uczestnictwa:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 30.11.2017 r., na adres mailowy: zgloszenia@kwspz.pl.

W tytule maila proszę napisać: zgłoszenie na V SM , sesja A / B (do wyboru). W treści maila proszę podać:

  • ZGŁOSZENIA STUDENTÓW:
    imię i nazwisko uczestnika, nazwa uczelni, kierunek studiów, rok studiów,
  • ZGŁOSZENIA SZKÓŁ:
    nazwa szkoły, opiekun klasy, tel do kontaktu oraz lista uczniów załączona w wordzie

Szczegółowe informacje:

dr n. med. Magdalena Macko,
tel.: 513 326 810
m.macko@kwspz.pl