Dzień przedsiębiorczości i pracy

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w ramach projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w KWSPZ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zorganizowała kolejną edycję „Dnia przedsiębiorczości i pracy”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Kongregacji Kupieckiej i miało miejsce 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Uczelni, przy ulicy Krowoderskiej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firmy Janssen Cosmetics, Uzdrowiska Rabka S. A. w Rabce Zdroju, Centrum Kongresów i Rekreacji Orle gniazdo w Szczyrku, firmy RBS Kosmetik oraz firmy Colliq.

Spotkanie umożliwiło wymianę informacji i wzajemnych oczekiwań między potencjalnymi pracodawcami a studentami oraz promocję miejsc praktyk, pracy i staży wśród studentów. To kolejny przykład współpracy KWSPZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozwalający na wymianę doświadczeń pomiędzy obszarem edukacji a rynkiem pracy.

Uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w warsztatach z zakresu odkrywania i pobudzania potencjału przedsiębiorczego i kreowania pomysłu na biznes.