Dni Rehabilitacji: nagrodzona praca

Wspólne dzieło pracowników Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zostało wyróżnione podczas V Międzynarodowych Dni Rehabilitacji zorganizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Nagrodzona praca jest dziełem Tomasza Ridana, Grażyny Guzy, Katarzyny Ogrodzkiej i Kingi Mazur. Pełny tytuł: “Ocena poziomu aktywności fizycznej osób z zespołami bólowymi kręgosłupa w oparciu o Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ oraz kwestionariusz aktywności fizycznej Paffenbarger Physical Activity Questionnaire”. Gratulujemy!