Św. Mikołaj w Radziszowie


W dniu 21 grudnia 2011 r., z inicjatywy Studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia św. Mikołaj w osobie Mateusza Bogdanowicza oraz Śnieżynka – Katarzyna Kierepka  odwiedzili dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.

Od października 2011 KWSPZ nawiązała współpracę z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci “Solidarność” w Radziszowie, jako z najlepszym i największym ośrodkiem zajmującym się rehabilitacją dla najmłodszych. Centrum to: posiada certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Przy współpracy z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Uczelnia realizuje dwa bardzo ważne przedmioty w zawodzie fizjoterapeuty: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym oraz fizjoterapia kliniczna w pediatrii. W centrum znajdują się dzieci od 1 roku życia do 18.

Studenci KWSPZ jeżdżąc na zajęcia bardzo zaprzyjaźnili się nie tylko z personelem Centrum, ale także z przebywającymi tam Dziećmi (w wieku od 1 – 18 roku życia). Stąd też inicjatywa i chęć zorganizowania “Mikołaja” dla dzieciaków. Pomysł zorganizowania paczek oraz pełna realizacja były w “rękach” studentów KWSPZ tylko przy niewielkim wsparciu władz uczelni. Cieszy nas fakt, że młodzi ludzie – nasi studenci chcą pomagać innym i sprawić uśmiech na twarzach “chorych” dzieci. Myślę, że możemy być z tego dumni – bo uczelnia nie tylko uczy, ale także kształtuje osobowość człowieka.

Relacja w radio RmfMaxx

Mikołajki w Radiu Eska