18 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Dnia 29 września Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła nowy Rok Akademicki 2019/2020. Uroczystość Inauguracji odbyła się w Sali Teatralnej Restauracji Avangarda w Krakowie.

Ceremonię rozpoczęcia nowego roku akademickiego uświetnili swoją obecnością znamienici goście. Byli to między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele krakowskich Uczelni Wyższych, placówek służby zdrowia oraz delegacje firm współpracujących z KWSPZ.

Uroczystość otworzył Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński. Po powitaniu przybyłych gości, podsumował poprzedni rok akademicki, podkreślając główne osiągnięcia Uczelni. Nakreślił także cele i zadania do zrealizowania w roku 2019/2020.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych pracowników Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ Panią dr Małgorzatę Kwaśniak. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczone zostały następujące osoby: dr n. med. Kazimierz Cieślik, dr Bożena Makowska, dr hab. n. med. Janusz Otfinowski prof. KWSPZ, dr Zofia Słodowska- Hajduk.

Kulminacyjnym momentem tegorocznej Inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Przedstawiciele kierunków: Kosmetologia, Dietetyka i Fizjoterapia powtarzając za Panem Dziekanem dr inż. Mirosławem Pyszem słowa ślubowania dołączyli do grona studentów naszej Uczelni.

Podczas uroczystości głos zabrali: Wicewojewoda Małopolski, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, Profesor dr hab. n. med. Piotr Podolec Kierownik Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego

Nadzoru Kardiologicznego, Pan Maciej Kotula Dyrektor Zarządający Janssen Cosmetics Polska.

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego była także okazją do nagrodzenia najlepszych tegorocznych absolwentów Uczelni. Dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe
otrzymali:

1. PANI mgr Magdalena Schenk,
2. PANI mgr Edyta Salawa,
3. PANI mgr Agnieszka Gruszczyńska,
4. PANI mgr Daria Wądrzyk,
5. PANI mgr Bernarda Kozioł,
6. PANI mgr Izabela Mączka,
7. PANI mgr Wioleta Wojtyła,
8. PANI lic. Paulina Łodziana,
9. PAN lic. Łukasz Olszewski.

Fundatorami nagród są: Firmy Kosmetyczne- Janssen Cosmetisc, ZIAJA, BIELENDA, Depilev, Farmona, Les Nouvelles Esthetiques.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska spółka akcyjna postanowiło przekazać najlepszym absolwentom studiów magisterskich nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. złotych. W imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska spółka akcyjna nagrodę wręczył Prezes spółki Pan Janusz Szulik.

Najlepsi absolwenci, którzy otrzymali nagrodę:

1. PANI mgr Magdalena Schenk (FIZJOTERAPIA),
2. PANI mgr Edyta Salawa (DIETETYKA),
3. PANI mgr Agnieszka Gruszczyńska (KOSMETOLOGIA).

Następnie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego zatytułowanego „Trzy nagrody Nobla z obszaru nauk medycznych”. Wykład wygłosił Pan dr. hab. Adam Kula prof. KWSPZ.

Uroczystość zakończył Rektor KWSPZ, otwierając tym samym Nowy Rok Akademicki 2019/2020. Uwieńczeniem ceremoniału inauguracyjnego było odśpiewanie przez zgromadzonych Hymnu Państwowego.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście zgromadzili się w sali restauracyjnej, by przy akompaniamencie muzyki i poczęstunku kontynuować dyskusje oraz składać gratulacje Założycielom, życząc sukcesów w rozwoju Uczelni i kolejnych jubileuszy.