Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ekologiczna żywność i dietetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia”

W dniach 27 i 28 października br., odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczna żywność i dietetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia” w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych: Rozwój Polskich Uczelni pt. :„Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”. Dwudniowa konferencja miała miejsce w Pałacu Pokutyńskich przy ul. Karmelickiej 29 w Krakowie. Organizatorami konferencji była Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. W konferencji uczestniczyło blisko 150 osób, byli to między innymi pracownicy naukowo – dydaktyczni oraz studenci. Specjalnym Gościem Konferencji był ekspert z Norwegian University of Science and Technology – Trondheim Norwey – dr inż. Krzysztof Orleański.
Konferencja miała na celu upowszechnianie dorobku projektu na tle najnowszych światowych osiągnięć i trendów rozwojowych w badaniach i nauczaniu na rynku ekologicznej żywności
i dietetyki.
W pierwszym dniu Konferencji miało miejsce spotkanie zespołu projektowego. Otwarcia Konferencji dokonała dr Małgorzata Kwaśniak – przewodnicząca Komitetu Programowego, która w swoim wystąpieniu podsumowała dotychczasowe działania związane z realizacją projektu norweskiego oraz przedstawiła kolejne zadania.
Drugi dzień Konferencji zaowocował ogromnym zainteresowaniem. Referaty wygłoszono w ramach trzech sesji.
I sesja dotyczyła zagadnień związanych z żywieniem człowieka. Sesji przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Piotr Tomasik i dr Bożena Makowska;
II sesja referatowa poruszała tematy związane z ekologią, ekologiczną żywnością i produktami prozdrowotnymi. Sesji przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński i prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk;
III sesja była z zakresu szeroko pojętej dietetyki. Sesji przewodniczyli: dr Małgorzata Kwaśniak i dr inż. Mirosław Pysz.
Uczestnicy zachwyceni byli szerokim, dobrze dobranym zakresem tematycznym konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również towarzysząca konferencji degustacja serów z serowni zagrodowej „Podłazy” Pani Beaty Cichopek.
Konferencja trwała do późnych godzin wieczornych, każdej z sesji towarzyszyły żywe dyskusje uczestników. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, uwag i wiedzy na temat ekologicznej żywności, zdrowego odżywiania i dietetyki. Został wyznaczony nowy temat i termin kolejnej konferencji:
“Najnowsze trendy w nauce i na rynku żywności ekologicznej” – 12,13 IV 2016 roku.

Zobacz Artykuł Gazety Krakowskiej

konferencja1

konferencja 3

konferencja2