SEKRETY PIĘKNA – projekt UE

 

Projekt „Sekrety piękna”, realizowany jest przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Skąd pomysł na projekt?

Kosmetologia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. Wg badań (CEBOS; 2009) Polacy przywiązują dużą wagę do wyglądu zewnętrznego i dlatego coraz częściej korzystają z usług kosmetyczek. W 2003 roku 17% badanych potwierdziło, że przynajmniej raz w życiu odwiedziło salon kosmetyczny, w 2009 roku już 22%.

Powoduje to coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu kosmetologii oraz pielęgnacji zdrowia posiadających kompetencje dopasowane do wymagań klientów (WUP Kraków; 2009). Od pracowników tej branży oczekuje się wiedzy z anatomii, dermatologii, psychologii, umiejętności obsługi najnowocześniejszego sprzętu oraz korzystania z ciągle udoskonalanych preparatów chemicznych, a także umiejętności profesjonalnej obsługi klienta. Potwierdzają to zarówno badania regionalne (www.malopolska.do-celu.eu, Pani od piękna – Kurs na zawód, 2011) jak i ogólnopolskie (Foresight, kadry nowoczesnej gospodarki, 2008). Jednocześnie tempo zmian w sektorze powoduje, iż wiedza zdobyta w szkole lub na kursie zawodowym deaktualizuje się w ciągu roku a nawet szybciej. Oznacza to, że pracownicy branży kosmetycznej, które nie podnoszą swoich kwalifikacji zwiększają ryzyko utraty pracy. Szczególnie w sytuacji, w której ponad 80% (badanie własne KWSPZ, I kw. 2011) wszystkich firm sektora stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa. Ich kierownictwo zamiast inwestować w pracowników wymienia ich na tych, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przygotowaniu przedmiotowego projektu, którego realizacja pozwoli na udoskonalenie i poszerzenie umiejętności oraz wiedzy 96 osób pracujących w sektorze kosmetycznym oraz Wellness&SPA na terenie powiatów Małopolski, w których kosmetyczka jest zawodem deficytowym.

Program szkoleń został opracowany w sposób umożliwiający doszkolenie pracownika sektora kosmetycznego i SPA – warunkiem wejściowym jest posiadanie podstawowych kompetencji w tym zakresie. Realizacja projektu zdecydowanie podniesie kwalifikacje uczestników/czek (także w zakresie kontaktów z klientem i sprzedaży), zadowolenie klientów, a tym samym rentowność gabinetów w których pracują. Nabyte umiejętności i wiedza zagwarantują wygenerowanie większych zysków, co korzystnie wpłynie na gospodarkę regionu – Małopolski.

To potwierdza także doświadczenie KWSPZ w branży kosmetycznej i kosmetologii. Znajomość branży i jej potrzeb pozwoliło przygotować odpowiedź na zaobserwowane w potrzeby branży jest propozycja kompleksowego cyklu szkoleń dla pracowników/czek z sektora kosmetycznego z województwa małopolskiego.

W ramach projektu „Sekrety piękna” chcemy pokazać nowe trendy w kosmetyce, zagwarantować spotkania z trenerami z doświadczeniem praktycznym w sektorze, przedstawić techniki oraz zabiegi stosowane w kosmetyce, zaprezentować sprzęt kosmetyczny, który może ułatwić pracę, a także wymienić się doświadczeniami.

CELE PROJEKTU

1)      Podniesienie o 40% umiejętności praktycznych i wiedzy z zakresu medycyny estetycznej oraz nowoczesnej kosmetologii,

2)      Zwiększenie o 40% wiedzy z zakresu kooperacji z klientem, psychologii sprzedaży oraz aromamarketingu,

3)      Zwiększenie o 40% wiedzy na temat ekokosmetyki oraz muzykoterapii.