Projekt “Piękna strona medycyny”

KONFERENCJA SZKOLENIOWA

zamykająca projekt: „Piękna strona medycyny”

w dniu 14 stycznia 2012 r.

 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji zamykającej projekt „Piękna strona medycyny”.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 I 2012 r., i związana jest z  zakończeniem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Piękna strona medycyny” Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji

9.15 – 9.45

„Bezpieczeństwo stosowania nanokosmetyków” – wykład prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski

9.45 – 10.45

„Hybrydowe techniki odmładzania skóry w medycynie estetycznej” – pokaz Sławomir Sobusiak – BTL Polska

10.45 – 11.15

przerwa kawowa

11.15 – 12.15

„Komplementarne podejście do starzenia skóry” – pokaz lek. med. Łukasz Zimny – Medical Pharma

12.15 – 13.15

„Medycyna estetyczna w gabinetach lekarskich i kosmetycznych” – wytyczne mgr Katarzyna Rajska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

13.15 – 14.00

Prezentacja rezultatów projektu „Piękna strona medycyny”, dyskusja i zakończenie konferencji.

Mamy nadzieję, że konferencja wzbudzi ogromne zainteresowanie osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu medycyny estetycznej.

Udział w Konferencji będzie wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

W imieniu organizatorów

Kierownik Projektu „Piękna strona medycyny”

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski

 

 

 

Projekt “Piękna strona medycyny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel projektu

W Polsce pracuje 131 418 lekarzy, w tym 73 935 kobiet (Biuletyn Ministerstwa Zdrowia 2009). Jest to grupa zawodowa, która obok pielęgniarek i nauczycieli najczęściej podejmuje dodatkową pracę, przede wszystkim w prywatnych gabinetach/klinikach/instytutach. Wynika to z niskich zarobków w służbie zdrowia (Gazeta Prawna 23.06.09). Niemniej jednak zwiększenie własnych dochodów poprzez podjęcie drugiego zatrudnienia uzależnione jest od POSIADANYCH KWALIFIKACJI, które to, szczególnie w tym zawodzie, ulegają szybkiemu zdezaktualizowaniu (wywiad z 198 pracownikami z 70% szpitali woj. małopolskiego). Ich brak oznacza niższe dochody oraz w dłuższym okresie utratę dodatkowego zatrudnienia. Przeszkodą w rozwoju zawodowym lekarzy/rek jest OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ do dających możliwości rozwojowe i gwarancję dodatkowego zatrudnienia studiów podyplomowych (brak szerokiej oferty na rynku) oraz ich WYSOKIE KOSZTY (ok. 9000 zł rocznie) w stosunku do średnich zarobków lekarzy (wg GUS, w 2008 ok. 4000 zł brutto).

Możliwości rozwojowe, o których mowa powyżej daje w chwili obecnej medycyna kosmetyczna – KOSMETOLOGIA. Jak wskazują badania CEBOS (Zdrowie i zdrowy styl życia w Polsce, 2007) Polacy uważają zdrowie za jedną z ważniejszych wartości. Przekłada się to na dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia, utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania się. Stało się to niemal powszechnym zjawiskiem, które dało podstawę dla nowych usług medycznych, których dostarczycielami powinni być wykwalifikowani lekarze (PARP, 2008 Foresight kadry nowoczesnej gospodarki).

W związku z powyższym podjęto decyzję o przygotowaniu przedmiotowego projektu , którego celem głównym będzie ZDOBYCIE NOWYCH KOMPETENCJI Z ZAKRESU KOSMETOLOGII PRZEZ 40 LEKARZY/REK Z CAŁEJ POLSKI.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zwiększenie o 50% wiedzy z zakresu medycyny estetycznej,
  • podniesienie o 80% umiejętności praktycznych z zakresu kosmetologii, chirurgii plastycznej, dermatologii,
  • zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów upiększających.

Działaniem umożliwiającym osiągnięcie zaplanowanych celów jest realizacja 1 edycji studiów podyplomowych adresowanych do lekarzy/lekarek na kierunku kosmetologia.

Dla kogo przeznaczone są te studia

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów/absolwentek medycznych studiów wyższych legitymujących się tytułem zawodowym lekarza lub lekarza stomatologa, zatrudnionych w MMSP lub też prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku pracowników będą to osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a liczba słuchaczy z jednej firmy nie przekroczy 20% łącznej liczby uczestników/uczestniczek. Zakłada się, iż uczestnicy/uczestniczki posiadać będą podstawową wiedzę na temat kosmetologii, co będzie weryfikowane na poziomie selekcji do projektu.

Realizacja Projektu PARP

Program studiów obejmuje zagadnienia w ściśle określonych dziedzinach, m.in. dermatologii, toksykologii, immunologii, alergologii, chirurgii plastycznej itd. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym co drugi weekend i trwają dwa semestry. Uczestnicy/uczestniczki otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.

Studia przygotowują do:

  • wykonywania ingerencyjnych zabiegów upiększających (botoks, wypełniacze, kwasy itd.),
  • współpracy z lekarzami chirurgii plastycznej, dermatologii i kosmetologami,
  • kierowania gabinetami bioodnowy, centrami SPA,
  • umiejętności doboru odpowiednich kosmetyków dla indywidualnego pacjenta.

Program nauczania:

Nazwa przedmiotu Semestr I [godz] Semestr II [godz]
dermatologia 12 28
gerontologia 4
toksykologia 6
immunologia 6
alergologia 10
chirurgia plastyczna 14 26
pracownia kosmetyczna 50 50
fizykoterapia 14 14
komunikacja interpersonalna 6 10
przedsiębiorczość z elementami prawa 8 6
aspekty prawne działalności 8
technologia kosmetyków 16
podstawy dietetyki 8 4

Uzupełnieniem zajęć są dodatkowe szkolenia w zewnętrznych ośrodkach specjalistycznych (poza programem)  umożliwiające zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów upiększających (botox, wypełniacze oraz laser IPL).

W programie przewidziano również warsztaty w grupach z zakresu „Budowanie własnej pozycji w organizacji” uwzględniające kontekst roli kobiety w organizacji, relacji między pracownikami różnych płci, szefami a pracownikami różnych płci oraz zarządzania zespołami różnorodnymi. Warsztaty odbędą się w IV kwartale 2011r. prowadzone będą przez trenera gender.

Kierownikiem projektu  jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski  – wpiekosz@o2.pl

Koordynatorem projektu jest Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – tadeusz.kasperczyk@awf.krakow.pl