Konferencja naukowa – Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku

zdj. mgr Ewa Podobińska, współzałożyciel KWSPZ, Walther Jansen – Firma Janssen Cosmetics

zdj. Uroczystości Jubileuszowe

zdj.Michel Gras – Dyrektor ds. eksportu  Thalgo Poland.

21 kwietnia 2012 r., w Sali Koncertowej Radio Kraków odbyły  się uroczystości jubileuszowe Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Uroczystość była podsumowaniem 10 lat istnienia Uczelni.


Z tej to okazji została zorganizowana Konferencja naukowa na temat: „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku”. Konferencja Jubileuszowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników, wśród których byli lekarze, fizjoterapeuci, rehabilitanci, dietetycy, specjaliści w dziedzinie kosmetologii, przedstawiciele branży kosmetycznej, a także pracownicy Uczelni i studenci.

JUBILEUSZ 10 – lecia

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz – Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, podkreślając, że jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania osiągnięć i dokonań Uczelni na przestrzeni 10 -ciu lat.

Mgr inż. Wiesław Krawiec - współzałożyciel KWSPZ, Urszula Patrzała - Prezes Thalgo Poland

Gospodarzami uroczystości byli założyciele Uczelni mr Ewa Podobińska oraz mgr inż. Wiesław Krawiec, którzy to wręczyli zasłużonym  dla Uczelni osobom  zaangażowanym, w rozwój Uczelni specjalne statuetki i medale.

Jubileusz 10 – lecia KWSPZ uświetniła obecność wielu znamienitych gości – polityków i naukowców, sympatyków i współtwórców Uczelni między innymi: poseł Katarzyna Matusik-Lipiec, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Andrzej Klimek, dyrektorzy placówek medycznych sektora publicznego reprezentowani przez Dziekana Szpitali Publicznych dra n. med. Andrzeja Kosiniaka – Kamysza, Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum UJ – prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, Redaktor Naczelny Les Nouvelles, Esthẻtiques – Ilona Kurczaba. Swoją obecnością zaszczycili nas prezesi renomowanych, międzynarodowych firm kosmetycznych: Walther Jansen – firma JANSSEN COSMETICS, George Hammer – Holding Hammer, Michel Gras – Dyrektor ds. eksportu firmy THALGO POLAND.

Zdj.od lewej: mgr inż. Wiesław Krawiec – współzałożyciel KWSPZ, Ilona Kurczaba – Redaktor Naczelny LNE, Piotr Gosek -Dyrektor THALGO, mgr inż. Bożena Podobińska – Kierownik Dziekanatu KWSPZ, mgr Izabela Załęska – Żyłka – Dziekan KWSPZ, mgr Ewa Podobińska – współzałożyciel KWSPZ, Urszula Patrzała – Prezes THALGO POLAND, Walther Jansen – JANSSEN COSMETICS, George Hammer z żoną– Holding Hammer, Michel Gras – Dyrektor ds. eksportu firmy THALGO POLAND.

LISTY GRATULACYJNE -> zapraszamy do zapoznania się z treścią listów <-

Listy gratulacyjne z Polski i zza granicy, od władz, polityków, właścicieli i prezesów licznych firm współpracujących z Uczelnią, liczne przemówienia i wystąpienia były dowodem trudnych, ale i owocnych lat funkcjonowania Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Uroczystość Jubileuszową 10 – lecia KWSPZ uświetnił występ artystyczny Jolanty Kowalskiej (Laureatka licznych nagród Międzynarodowych Konkursów) a całość uroczystości prowadził Jakub Kosiniak (znany krakowski aktor, lektor).

20 kwiecień 2012 r. – sesja plenarna

W sesji plenarnej zostały wygłoszone cztery odczyty naukowe gdzie przewodnim tematem była promocja zdrowia ściśle wiążąca się z działalnością statutową Uczelni zaprezentowane przez wybitną kadrę naukową w dziedzinie medycyny.

Wykład w sesji plenarnej na temat „Zagrożeń wynikających ze stylu życia młodzieży przedmiotem badań w promocji zdrowia” wygłoszony został przez prof. dr hab. Bożenę Zawadzką. Duże zainteresowanie wzbudził referat poświęcony zagadnieniom „Jak można zapobiec zakrzepicy żylnej” przedstawiony przez prof. dr hab. n. med. Anettę Undas. Aspekty atrakcyjnego i zdrowego żywienia zostały wygłoszone w referacie o tematyce „Kuchnie świata” zreferowane przez prof. dr hab. n. med. Emilę Kolarzyk. Sesję plenarną zakończył referat wygłoszony przez prof. dr hab. Tadeusza Kasperczyka na temat „Czynniki zdrowotne w holistycznej koncepcji promocji zdrowia”.

21 kwiecień 2012 r.– sesje naukowe

Konferencja „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku” była okazją do przedstawienia referatów i komunikatów naukowych oraz wymiany myśli naukowej pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele nauki i praktyki. W drugim dniu konferencji naukowej zgłosiło się 60 prelegentów z referatami. Program obrad konferencji naukowej zawierał pięć sesji naukowych z dziedzin tj.: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, SPA& Wellness, promocja zdrowia.

Sesja naukowa – Dietetyki

W sesji naukowej z obszaru dietetyki przewodniczył  prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński i prof. dr hab. inż. Piotr Tomasik oraz prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk, w której zaprezentowano 9 referatów. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom preferencji żywieniowych i zachowań prozdrowotnych podkreślając ważność piramidy zdrowego żywienia.

Sesja naukowa – Kosmetologia

W drugiej sesji naukowej koncentrującej się na zagadnieniach z zakresu kosmetologii przewodniczyli prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski oraz dr n. med. Kazimierz Cieślik. Referaty poświęcone były efektywności działania produktów kosmetycznych z uwzględnieniem rodzaju skóry.

Sesja naukowa – Fizjoterapii

Kontynuacją omawianych zagadnień medycznym była sesja naukowa fizjoterapii, której przewodniczyli prof. dr hab. Dariusz Mucha i dr Adrian Kużdżał oraz dr Tomasz Ridan. Podczas sesji wygłoszono 13 referatów, w których zaprezentowano różne metody terapii mające wpływ na kształtowanie sprawności psychofizycznej w aspekcie działań profilaktycznych  i mających zastosowanie w stanach dysfunkcji.

Sesja naukowa – SPA & WELLNESS

Sesja naukowa dotycząca zagadnień z obszaru turystyki i rekreacji, SPA & WELLNESS zawierała 11 wystąpień, a przewodniczyli jej prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk i dr Zofia Pelc oraz dr Paweł Żychowicz. Słuchacze mogli zdobyć wiedzę o aktualnej sytuacji ośrodków SPA w województwie małopolskim i czynnikach mających wpływ na sprawność psychofizyczną oraz zdrowie człowieka w różnym wieku i stanach chorobowych.

Sesja naukowa – Promocja zdrowia

Piąta sesja naukowa koncentrowała się na promocji zdrowia i składała się z trzech integralnych sesji naukowych, której przewodniczyli: prof. dr hab. Anna Zwierzchowska, dr Małgorzata Kwaśniak, prof. dr hab. Renata Kocwa – Haluch, prof. dr hab. Ryszard Popek, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda oraz dr n. med. Lidia Rajzer. Tematyka referowana obejmowała zagadnienia z zakresu wiedzy na temat profilaktyki i promocji zdrowia badanych respondentów oraz doniesienia z obszaru medycyny niekonwencjonalnej. Omówione zostały zagadnienia koncentrujące się na programach/projektach promocji zdrowia istotnych w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Nakreślono znaczenie  środków przekazu i   w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, którzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Artykuły zakwalifikowane przez komitet naukowy zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej.

Materiały są dostępne w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia przy ul. Grottgera 1, 30-035 Kraków, tel.: (12) 631 54 40

Zebrano wiele pochlebnych opinii na temat konferencji, a większość uczestników wyraziła chęć udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową z konferencji oraz galerią zdjęć.

 

Telewizja Kraków

Radio Kraków