SKN – Studenckie Koło Naukowe

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe – spotkanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2018 o godzinie 17:00 w sali nr.13 (ul. Lea 203) odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Gościem honorowym spotkania będzie Pan dr hab. Krzysztof Tokarski – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Program spotkania:

 1. Dr hab. Krzysztof Tokarski – Pamięć i zapominanie.
 2. Wojciech Sułkowski (student KWSPZ) – Rola poizometrycznej relaksacji mięśni w programie usprawniania pacjentów z gonartrozą.
 3. Małgorzata Hanula (studentka KWSPZ) – Problematyka zespołów bólowych narządu ruchu na przykładzie pracowników medycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr Marcin Put
mgr Paweł Kurowski

Spotkanie 26.01.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.01.2018 o godzinie 18:00 w sali nr.6 (ul. Krowoderska) odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Gościem honorowym spotkania będzie Pani dr hab. Bernadeta Szewczyk – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Program spotkania:

Dr hab. Bernadeta Szewczyk – Cynk a depresja.
Mgr Piotr Bucki (doktorant) – Wprowadzenie do metody FDM (Fascial Distortion Model).
Tomasz Wawrzyński, Konrad Kuśmierczak, Jacek Buczko (studenci KWSPZ) – Przetrenowanie – przyczyny i objawy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr Marcin Put
mgr Paweł Kurowski

Spotkanie 18.11.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2016r., o godzinie 17:00, w sali nr 2 w budynku Uczelni przy ul. Krowoderskiej 73, odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Gościem honorowym spotkania będzie Pani dr hab. Joanna Mika (Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie).

Program spotkania:

 • dr hab. Joanna Mika – Komórki glejowe a ból neuropatyczny.
 • mgr Paweł Kurowski (student KWSPZ) – Ocena wybranych parametrów postawy ciała zmierzonych metodą Moire’a u chłopców trenujących judo.
 • Marcin Wątor (student KWSPZ) – Aktywność bioelektryczna mięśnia czworogłowego uda u piłkarzy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr Marcin Put

Spotkanie 29.04.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2016 o godzinie 17:15 w sali nr.10 przy ul. Krowoderskiej 73, odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Program spotkania :

 1. Weronika Kołodziejska (studentka KWSPZ)- „Technika Bowena – jak bez tabletek skłonić organizm do samowyleczenia”
 2. Paweł Kurowski (student KWSPZ) – Metoda projekcyjna Moire’a- narzędzie oceny postawy ciała.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

dr Marcin Put

 

Spotkanie 19.12.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2014 o godzinie 18:00 w sali nr.10 odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Przebieg spotkania:

 1. Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni szkieletowych (sEMG) w fizjoterapii – rekonstrukcja ACL (cz. I). – dr Marcin Put
 2. Demonstracja praktyczna G-SENSOR (kompleksowa ocena parametrów chodu) – przedstawiciel firmy Technomex.
 3. Wybory nowego samorządu Studenckiego Koła Naukowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr Marcin Put

Spotkanie 21.02.2014
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że w dniu 21.02.2014 o godzinie 17:00 w sali nr.10 odbędzie się drugie w tym roku akademickim spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.
Podczas spotkania przedstawione zostaną następujące prezentacje:

 1. dr Marcin Put  Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni szkieletowych (sEMG) w fizjoterapii –    skolioza (cz. II).
 2. prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk Metodologia pracy naukowej (cz.I)

Oprócz powyższych tematów, podczas spotkania wybrany zostanie nowy samorząd Studenckiego Koła Naukowego.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Piotr Bucki

Spotkanie 29.11.2013
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2013 r (piątek) o godzinie 17.00 w sali nr 10, przy ul. Krowoderskiej odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2013/2014 spotkanie Studenckiego Koła Naukowego. Podczas spotkania prze3dstawione zostaną następujące prezentacje:

 1. dr Marcin Put – „Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni szkieletowych (sEMG) w fizjoterapii – demonstracja praktyczna (cz. I)”.
 2. prof dr hab Tadeusz Kasperczyk – „Topografia receptorów kręgosłupa i nerki na przykładzie mikrosystemu stopy”.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Piotr Bucki – Przewodniczący SKN KWSPZ

Spotkanie 11.12.2012

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję,że w dniu 11.12.2012 r. odbyło się Walne Zebranie w sprawie wyboru Zarządu Studenckich Kół Naukowych w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Na Rok Akademicki 2012 /13 został wybrany Zarząd w składzie :

Przewodniczący – Piotr Bucki

Z-ca  Przewodniczącego – Kamila Strojek

Z –ca Przewodniczącego – Damian Koszczyk

Sekretarz – Bartosz Wierzbowski

Członek – Kamil Bednarczyk

Na zebraniu został przyjęty Regulamin działalności SKN  KWSPZ – REGULAMIN

Prorektor KWSPZ

Prof.dr hab.Tadeusz Kasperczyk