SKA – Studenckie Koło Anatomiczne

 

 

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego może zostać każdy student, który nie boi się wyzwań i jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez SKA.

 • Najlepsi studenci jeszcze przed skończeniem pełnego kursu Anatomii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i uczestniczenia w zajęciach SKA dotyczących wybranych zagadnień z wąskich dziedzin anatomii klinicznej, topograficznej, opisowej czy porównawczej, a także zajęć sekcyjnych i działalności naukowej.
 • Każdy z członków SKA powinien czynnie uczestniczyć zarówno w zadaniach teoretycznych (umiejętności zastosowania wiedzy anatomicznej do rozwiązywania problemów klinicznych), jak i brać aktywny udział w warsztatach preparacyjnych oraz przygotowywać i prowadzić własne projekty badawcze.

Celem SKA jest:

 • Zdobywanie praktycznych umiejętności preparacyjnych. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami preparacyjnymi. ABC preparowania dla początkujących.
 • Zdobywanie teoretycznych i praktycznych umiejętności naukowych (przeprowadzanie badań ankietowych, wyszukiwanie, zbieranie i analizowanie informacji morfologicznych, morfometrycznych oraz klinicznych z różnych baz danych i źródeł naukowych).
 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole badawczym, zdolności efektywnego planowania i sprawnego organizowania czasu pracy.
 • Przygotowywanie samodzielnych projektów z uwzględnieniem kwestii etycznych i medycznych związanych z dokumentacją medyczną (donator, pacjent), prawami autorskimi oraz ochroną wartości intelektualnych.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii klinicznej oraz anatomii porównawczej.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Praktyczne umiejętności rozpoznawania, identyfikacji i nazywania struktur w obrazach USG, TK, RM, angio – TK i angio – RM. Anatomia człowieka żywego.
 • Umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabywanie umiejętności wykorzystania informacji wyuczonych do analizy klinicznej na wybranych przypadkach. Anatomia kliniczna.
 • Metodyka i sposób przygotowywania różnych typów preparatów anatomicznych tj. nastrzykiwanie, preparaty korozyjne, plastynowanie itp.
 • Badania porównawcze na preparatach zwierzęcych (przygotowanie materiału, wstępna analiza oraz badania morfologiczne i morfometryczne). Anatomia porównawcza.
 • Gromadzenie i przygotowywanie materiałów dotyczących historii anatomii.
 • Zajęcia z antropologii i antropometrii.

 

 

 

ORGANIZACJE

 

 

 

PERIODYKI

ATLASY

WYDAWNICTWA

Zachęcamy do rozwijania swoich zainteresowań.

Opiekun Studenckiego Koła Anatomicznego

Dr n. med. Magdalena Macko

przy współpracy z:

– dr n. med. Joanną Szklarczyk

– mgr Kamilą Gromek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

ska@kwspz.pl