Kosmetologia

studia drugiego stopnia - magisterskie

Zarejestruj się teraz

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

 • WELLNESS & SPA
 • MARKETING I ZARZĄDZANIE W KOSMETOLOGII
 • PODOLOGIA

Pierwsza z nich ukierunkowana jest na Wellness & Spa (dotyczy przygotowania do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, w ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Wellness & Spa, jak również w wytwórniach produktów kosmetycznych), druga na marketing i zarządzanie w kosmetologii, trzecia natomiast dotyczy przygotowania studenta do pracy z problematycznymi stopami. Specjalizacja ta pozwoli na zapoznanie studenta z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do; pielęgnowania stopy zdrowej, rozpoznania deformacji w obrębie stóp prowadzących do pogorszenia stanu skóry stóp oraz bólu, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych, badania nacisku stopy na podłoże, sporządzania dokumentacji podologicznej, wykonywania zabiegów korekcyjno-pielęgnacyjnych, przeprowadzania edukacji w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp oraz postępowania ze stopą diabetyka. Wiedza zdobyta w trakcie studiów z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu pozwala na uruchomienie oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą również podjąć studia III stopnia (doktoranckie), a także podjąć pracę naukowo-dydaktyczną.

Wiedza i praktyka uzyskana w czasie studiów pozwala na:

 • właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
 • kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
 • ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
 • odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
 • posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.
Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki WELLNESS & SPA,
 • centra odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetologiczne i kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

Po zakończeniu studiów II stopnia student uzyskuje dyplom ukończenia z tytułem magistra. Dzięki niemu możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie).

Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język angielski zawodowy (anglojęzyczna nomenklatura surowców kosmetycznych)
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość
 • Marketing i zarządzanie
 • Wychowanie fizyczne

B. Przedmioty podstawowe

 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Onkologia skóry
 • Toksykologia kosmetyków
 • Dermokosmetyka (Dermatologia)

C. Przedmioty kierunkowe

 • Chirurgia estetyczna
 • Chirurgia plastyczna, pourazowa
 • Kosmetologia lecznicza
 • Kosmetologia estetyczna
 • Substancje lecznicze w kosmetyce
 • Podstawy podologii
 • Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów ruchu
 • Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów wewnętrznych
 • Sensoryka i środki zapachowe
 • Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna
 • Biotechnologia w kosmetologii
 • Metody oceny działania kosmetyków
 • Analiza instrumentalna w kosmetologii
 • Receptura preparatów kosmetycznych
 • Zawodowy wizerunek kosmetologa
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych
 • Gerontologia
 • Anatomia prawidłowa głowy
 • Biologia molekularna
 • Mikrobiologia
 • Farmakologia kosmetyku
 • Chemia organiczna i nieorganiczna
 • Metodologia pisania pracy magisterskiej

D. Grupa przedmiotów obieralnych

Specjalność I : WELLNESS & SPA

 • Odnowa biologiczna
 • Dietetyka i suplementacja
 • Masaże orientalne
 • Techniki relaksacji
 • Praca magisterska 1
 • Etyka zawodowa

Specjalność II: Marketing i zarządzanie w kosmetologii

 • Analiza statystyczna
 • Systemy informatyczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki negocjacji
 • Marketing i zarządzanie w usługach kosmetycznych
 • Praca magisterska 2
 • Ochrona własności intelektualnych

Specjalność III: Podologia

 • Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
 • Dermatologia w podologii
 • Specjalistyczna pielęgnacja stóp
 • Ortopedia i traumatologia w podologii
 • Promocja zdrowia w podologii
 • Biomechanika w podologii
 • Fizjoterapia
 • Masaż
 • Technologia obuwia
 • Praca Magisterska

E. Praktyka zawodowa

 • Praktyk zawodowa
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Do pobrania:
1. Skierowanie na badania – Kosmetologia
2. Zaświadczenie – Kosmetologia

Miejsce i czas składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się