Kosmetologia

studia drugiego stopnia - magisterskie

Zarejestruj się teraz

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent dwuletnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra i kwalifikacje kosmetologa. Program studiów przewiduje trzy specjalności:

 • KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ (NOWOŚĆ!)
 • MARKETING I ZARZĄDZANIE W KOSMETOLOGII
 • PODOLOGIA

W trakcie kształcenia w zakresie Kosmetologii w medycynie estetycznej student zdobędzie umiejętności związane z przygotowaniem pacjenta do zabiegu z dziedziny medycyny estetycznej oraz pielęgnacji po zabiegowej. Studenci zdobędą również wiedzę i doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę kosmetologa w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzem medycyny estetycznej.

Specjalność Marketing i zarządzanie w kosmetologii została ukierunkowana na przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętności w zakresie stosowania koncepcji oraz metod z dziedziny marketingu i zarządzania w firmie branży kosmetycznej/medycznej.

Specjalność Podologia przygotuje studenta do pielęgnowania stopy zdrowej, rozpoznania deformacji w obrębie stóp, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych, badania nacisku stopy na podłoże, sporządzania dokumentacji podologicznej, wykonywania zabiegów korekcyjno-pielęgnacyjnych oraz przeprowadzania edukacji w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp i postępowania ze stopą diabetyka.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć studia III stopnia (doktoranckie), a także podjąć pracę naukowo-dydaktyczną.

Wiedza i praktyka uzyskana w czasie studiów pozwala na:

 • właściwe zdiagnozowanie problemu skórnego, zaplanowanie oraz profesjonalne wykonanie zabiegu kosmetycznego: estetycznego, pielęgnacyjnego oraz leczniczego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • efektywną współpracę z lekarzami dermatologii i chirurgii estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry i medycyny estetycznej,
 • kierowanie zespołem, w tym nadzorowanie technik i preparatów kosmetycznych stosowanych w gabinetach i ośrodkach Wellness & Spa,
 • ocenę kosmetyków pod względem ich cech fizykochemicznych i użytkowych,
 • właściwy wybór sprzętu (aparatury), wykorzystujący czynniki fizykalne w zabiegach pielęgnacyjno – leczniczych,
 • odpowiedni dobór zabiegów w odnowie biologicznej,
 • posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie kosmetologa.
Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego
Język obcy zawodowy (do wyboru j. angielski/ j. hiszpański)*
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorczość
Etyka zawodowa Marketing i social media

B. Przedmioty podstawowe
Alergologia
Endokrynologia
Onkologia skóry
Toksykologia kosmetyków
Dermokosmetyka (Dermatologia)

C. Przedmioty kierunkowe
Chirurgia estetyczna
Chirurgia plastyczna, pourazowa
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia estetyczna
Substancje lecznicze w kosmetyce
Podstawy podologii
Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów ruchu
Rehabilitacja w dysfunkcjach narządów wewnętrznych
Sensoryka i środki zapachowe
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna
Biotechnologia w kosmetologii
Metody oceny działania kosmetyków
Analiza instrumentalna w kosmetologii
Receptura preparatów kosmetycznych
Profesjonalne techniki makijażu- make up pro
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych
Gerontologia
Anatomia prawidłowa głowy
Biologia molekularna
Mikrobiologia
Farmakologia kosmetyku
Chemia organiczna i nieorganiczna
Analiza statystyczna i metodologia badań

D. Grupa przedmiotów obieralnych
Specjalność I: Kosmetologia w medycynie estetycznej
Odnowa biologiczna
Dietetyka i suplementacja Drenaż limfatyczny
Makijaż permanentny
Kosmetologia w medycynie estetycznej
Praca magisterska 1
Masaże anti- aging

Specjalność II: Marketing i zarządzanie w kosmetologii
Psychologia marketingu i sprzedaży
Systemy informatyczne
Komunikacja interpersonalna
Techniki negocjacji
Marketing i zarządzanie w usługach kosmetycznych
Praca magisterska 2
Ochrona własności intelektualnych

Specjalność III: Podologia
Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
Dermatologia w podologii
Specjalistyczna pielęgnacja stóp
Ortopedia i traumatologia w podologii
Fizjoterapia w podologii
Biomechanika w podologii
Masaż
Praca Magisterska 3

E. Praktyka zawodowa
Praktyka- Zaawansowane techniki pielęgnacyjne
Praktyka- Kosmetologia estetyczna

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrutacja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki.

Do pobrania:
1. Skierowanie na badania – Kosmetologia
2. Zaświadczenie – Kosmetologia

Miejsce i czas składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się