Trychologia Lecznicza

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

 


 

Trychologia Lecznicza

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności diagnozowania i wspomagania leczenia dolegliwości związanych ze skórą głowy i ludzkim włosem. Słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznej oraz poznają metodologię zabiegów trychologicznych najczęściej stosowanych w gabinetach. Słuchacze nabędą interdyscyplinarną wiedzę która da możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem.

Zdobycie kwalifikacji w zakresie
  • analizy i diagnostyki skóry głowy i włosa (diagnostyka trychologiczna)
  • planowania i przeprowadzania zabiegów trychologicznych
  • odpowiedniego doboru kosmetyków i zabiegów na włosy
  • posługiwania się specjalistycznym sprzętem trychologicznym (trichoskop, d’arsonval, dermapen i inne)
  • receptury preparatów do pielęgnacji skóry głowy i włosów oraz metod oceny ich jakości
  • organizacji pracy gabinetu trychologicznego
  • warunków bezpiecznej i higienicznej pracy
Obszar działalności zawodowej
  • kierowanie gabinetami trychologicznymi
  • personalizowanie usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
  • nadzór pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Trychologii leczniczej mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku: Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Farmacja, Analityka medyczna, Fizjoterapia oraz na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym lub posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Trychologii leczniczej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).