Trening Medyczny i Strategie Żywieniowe

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

 


 

Trening Medyczny i Strategie Żywieniowe

Trening Medyczny i strategie żywieniowe to studia podyplomowe, które systematyzują i porządkują wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych układu ruchu oraz planowania strategii terapeutycznych stosowanych w podstawowych dysfunkcjach układu ruchu. Studia te przygotowują również do planowania strategii żywieniowych m.in.: w warunkach okołowysiłkowych, budowania masy mięśniowej, redukowania masy tłuszczu czy wzmacniania odporności organizmu.

Zdobycie wiedzy w zakresie
 • anatomicznej integracji strukturalnej: taśmy anatomiczne, powięź w treningu,
 • biomechanicznej analizy postawy ciała, mechaniki stawów,
 • wpływu braku ergonomii pracy i błędnych wzorców ruchowych na układ ruchu człowieka,
 • żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także strategii i poradnictwa żywieniowego,
 • suplementacji i dopingu w sporcie,
 • integracji i programowania treningu medycznego w aspekcie metodologicznym.
Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • posturalnej i funkcjonalnej diagnostyki układu ruchu (testy zakresu ruchów w stawach i testy prowokacyjne, analiza techniki ruchu w łańcuchu kinematycznym),
 • metod relaksacji i mobilizacji tkanek układu ruchu (rozciąganie, rolowanie, praca nad mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi, aktywacja antagonistów i wzmacnianie synergistów),
 • strategii zastosowania ćwiczeń w typowych dysfunkcjach kręgosłupa, barku, biodra, kolana i stopy,
 • strategii postępowania w podstawowych dysfunkcjach metabolicznych (m.in. otyłość, cukrzyca) oraz zaburzeniach pracy mięśniowej (m.in. wysiłkowe nietrzymanie moczu),
 • metod rozciągania (pracy z odruchami nerwowo-mięśniowymi; relaksacja poizometryczna, hamowanie reciprokalne),
 • zastosowania technik mięśniowych i korekcyjnych kinesiotapingu w typowych dysfunkcjach ortopedycznych; kręgosłupa, barku, biodra, kolana i stopy wynikających z uprawiania sportu.
Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,
 • poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach itp.,
 • własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego),
 • szkoły, przedszkola.
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Treningu medycznego i strategii żywieniowej mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Treningu medycznego i strategii żywieniowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).