Trener Personalny

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

bannerek_maly_trener_personalny

Efekty kształcenia

Planowane efekty kształcenia na kierunku „Trener Personalny” dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • anatomii funkcjonalnej człowieka, biomechaniki oraz biochemii i fizjologii wysiłku
 • teorii i metodyki treningu sportowego i zdrowotnego
 • szczegółowych zasad treningu fitness, funkcjonalnego, kulturystycznego, podstaw metody Pilates, stretchingu i treningu z osobami starszymi
 • żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną
 • odnowy psychosomatycznej
 • korekcji postawy ciała
 • podstaw psychologii w treningu sportowym oraz prawa i marketingu w sporcie
 • suplementacji i dopingu w sporcie
 • elementów fizjoterapii sportowej i pierwszej pomocy przedmedycznej

Obszar działalności zawodowej obejmuje:

 • ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,
 • poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach itp.,
 • własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego)

Studia skierowane są do:

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Trener Personalny mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.

Czas trwania studiów 

Nauka trwa 2 semestry i obejmuje 224 godziny dydaktyczne (w tym 45% ćwiczeń). Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Trenera Personalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Zarejestruj się