Rehabilitacja COVID-19

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

 


 

Rehabilitacja COVID-19

Rehabilitacja COVID-19 to studia podyplomowe, które mają na celu usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji pacjentów w trakcie oraz po przebyciu zakażenia koronawirusem.

Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • podstaw immunologii, w tym odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2
 • podstaw wirusologii
 • epidemiologii i transmisji wirusa
 • patofizjologii COVID-19 (m.in.: diagnostyka, mechanizm działania, reakcja zapalna, przebieg kliniczny, leczenie, zapobieganie)
 • fizjoterapii klinicznej w ostrym przebiegu COVID-19 (m.in.: w ostrym zespole niewydolności oddechowej)
 • fizjoterapii w po-COVIDOWYCH zespołach sercowo-naczyniowych
 • fizjoterapii w po-COVIDOWYCH zespołach naczyniowo-mózgowych
 • podstaw reedukacji posturalnej i korekcji wad postawy
 • psychologii w aspekcie unieruchomienia i izolacji
Studia przygotowują do pracy
 • z pacjentem na oddziale COVIDOWYM wymagającym pobytu na intensywnej terapii, z podłączeniem do respiratora
 • w szpitalu czy w gabinecie fizjoterapeutycznym z pacjentami – ozdrowieńcami z zaburzeniami oddychania, rytmu serca, trudnościami w podejmowaniu aktywności fizycznej, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacji COVID-19 mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).