Reedukacja Posturalna i Korekcja Wad Postawy

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

 


 

Reedukacja Posturalna i Korekcja Wad Postawy

Reedukacja Posturalna i Korekcja Wad Postawy to studia podyplomowe które systematyzują i porządkują wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki wad postawy ciała oraz metod reedukacji posturalnej. Studia te przygotowują do planowania strategii korekcji wad ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji i rozciągania skróconych tkanek oraz odczuć ustawienia schematu ciała.

Zdobycie wiedzy w zakresie
 • anatomii funkcjonalnej człowieka – taśmy anatomiczne, powięź w treningu, integracja strukturalna,
 • biomechaniki – biomechaniczna analiza postawy ciała, mechanika i patomechanika stawów,
 • kształtowania się postawy ciała w ontogenezie, symetria i asymetria człowieka,
 • charakterystyka wad postawy ciała: etiologia, skutki, profilaktyka wad postawy ciała,
 • integracji i programowania treningu medycznego z uwzględnieniem organizacji i metodyki zajęć korekcyjnych.
Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • posturalnej i funkcjonalnej diagnostyki układu ruchu (testy zakresu ruchów w stawach i testy prowokacyjne, analiza techniki ruchu w łańcuchu kinematycznym),
 • obiektywnych i subiektywnych  metod oceny postawy ciała oraz metody oceny wysklepienia i wydolności stóp,
 • zespołu skrzyżowania dolnego i górnego – testów i strategii działania,
 • metod relaksacji i mobilizacji tkanek układu ruchu (rozciągania, rolowania, pracy nad mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi, aktywacji antagonistów i wzmacniania synergistów),
 • edukacji i etapów reedukacji posturalnej,
 • ruchowych gier i zabaw korekcyjnych,
 • metod rozciągania (pracy z odruchami nerwowo-mięśniowymi; relaksacja poizometryczna, hamowanie reciprokalne),
 • zastosowania technik mięśniowych i korekcyjnych kinesiotapingu w typowych dysfunkcjach ortopedycznych; kręgosłupa, barku, biodra, kolana i stopy.
Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • szkoły, przedszkola.
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Reedukacji Posturalnej i Korekcji Wad Postawy mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku: Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja oraz na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Reedukacji Posturalnej i Korekcji Wad Postawy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).