Psychodietetyka

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

Psychodietetyka

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychospołecznych czynników warunkujących sposób żywienia i styl życia człowieka. Omówiony będzie wpływ aspektów psychologicznych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania. Podjęte będą również tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi błędów żywieniowych i omówione metody pracy z pacjentami, u których występują choroby dietozależne.

Zdobycie wiedzy w zakresie
 • psychologii i dietetyki,
 • poradnictwa dietetycznego,
 • psychologii rozwojowej i osobowości,
 • terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
 • psychologicznych i psychospołecznych aspektów żywienia,
 • relacji odżywianie a zdrowie psychiczne,
 • żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia medycznego.
Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • pracy z pacjentami z zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja itp.),
 • współpracy dietetyka z psychologiem oraz holistycznego podejścia do pacjenta,
 • wsparcia psychologicznego pacjentów niezbędnego podczas wdrażania strategii zmian nawyków żywieniowych,
 • wdrażania metod służących do złamania barier natury psychologicznej, które uniemożliwiają osiągnięcie założonego celu dietetycznego,
 • motywowania pacjentów do wdrożenia leczenia dietetycznego,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej i dietetycznej.
Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety dietetyczne i psychodietetyczne
 • placówki sportowe i kluby fitness
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Psychodietetyki zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).