Dietetyka w sporcie i rekreacji

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

dietetyka_w_sporcie

Planowane efekty kształcenia w zakresie Dietetyka w Sporcie i Rekreacji dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie rekomendacji dietetycznych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną, w tym oceny i planowania żywienia oraz strategii dietetycznych i suplementacyjnych. Celem jest także ukształtowanie umiejętności praktycznego przygotowania smacznych i nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem nowoczesnych posiłków, z uwzględnieniem przepisów proponowanych przez sławnych szefów kuchni. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fizyczną.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • rekomendacji żywieniowych dla osób uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną,
 • możliwości zastosowania tzw. modnych diet alternatywnych w indywidualnych strategiach dietetycznych,
 • planowania strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla osób aktywnych,
 • prawidłowego komponowania smacznych i nowoczesnych posiłków,
 • żywieniowych aspektów zachowania zdrowia i zgrabnej sylwetki oraz wysokiej wydolności fizycznej,
 • postępowania dietetycznego w normalizacji masy i składu ciała, w tym bezpiecznego i zdrowego odchudzania.

Słuchacze będą korzystać z żywieniowego programu komputerowego, a warsztaty kulinarne „Food Design” odbywać się będą „pod okiem” Szefów Kuchni w nowocześnie wyposażonej Pracowni Technologii Żywności KWSPZ.

Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,
 • poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach itp.,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego).
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Dietetyka w Sporcie i Rekreacji mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie fizyczne.
Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki w sporcie i rekreacji.

Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Dietetyki w Sporcie i Rekreacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się