Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

studia podyplomowe

Zarejestruj się teraz

Planowane efekty kształcenia w zakresie Diagnostyki Dietetycznej i Systemów Żywienia dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej. Celem studiów jest także nabycie umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej osób indywidualnych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia
 • profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej
 • wschodnich systemów profilaktyki zdrowia
 • rozpoznawania tzw. typów psychometabolicznych oraz układania strategii profilaktyki zdrowotnej
 • praktycznego posługiwania się metodami funkcjonalnej oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego
 • nabycia umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych
 • promocji zdrowia z uwzględnieniem wpływu różnorodnych czynników zdrowotnych.
Obszar działalności zawodowej
 • poradnie dietetyczne,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego,
 • ośrodki SPA, gabinety odnowy biologicznej, domy opieki społecznej i inne.
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.
Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu diagnostyki dietetycznej i systemów żywienia.

Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnostyki Dietetycznej i Systemów Żywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się