Kosmetologia

studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

Zarejestruj się teraz


Kosmetologia jest obecnie najnowocześniej rozwijającą się dziedziną dermatologii. Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
Obecnie program studiów został zmodyfikowany z uwagi na dynamiczny rozwój stosowanych technologii. Wymagało to zwiększenia ilości zajęć praktycznych stawiając naszych absolwentów w czołówce polskich kosmetologów.

Absolwent Kosmetologii będzie mógł:
 • ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • znać metody stylizacji sylwetki i wizażu

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.

Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki SPA,
 • centra odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych, dodatkowych szkoleń  organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają poszerzyć kwalifikacje oraz zdobyć dodatkowe certyfikaty i dyplomy.

Program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Etyka zawodowa
 • Język obcy 1 (do wyboru j. angielski/j. francuski)*
 • Język obcy 2 (do wyboru j. niemiecki/j. hiszpański)*
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy psychologii
 • Metody medycyny naturalnej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne

B. Przedmioty podstawowe

 • Anatomia
 • Biochemia
 • Biologia z genetyką
 • Doraźna pomoc medyczna
 • Elementy biofizyki
 • Farmakologia
 • Fizjologia
 • Higiena
 • Histologia
 • Kosmetologia
 • Mikrobiologia i immunologia
 • Patofizjologia
 • Podstawy chemii
 • Chemia organiczna i nieorganiczna
 • Podstawy toksykologii
 • Sensoryka i środki zapachowe
 • Surowce naturalne i ziołolecznictwo- kosmetyka naturalna

C. Przedmioty kierunkowe

 • Alergologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Podstawy dermatologii
 • Dermatologia kliniczna
 • Dermatologia estetyczna
 • Estetyka
 • Wprowadzenie do kosmetyki/Podstawy w kosmetyce*
 • Kosmetyka lecznicza/Chemiczne metody pielęgnacyjne*
 • Kosmetyka pielęgnacyjna/Kosmetyka stosowana*
 • Kosmetyka upiększająca/Elektroterapia w kosmetyce*
 • Gerontologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności
 • Marketing w kosmetologii
 • Promocja zdrowia
 • Receptura kosmetyków
 • Techniki relaksacyjne
 • Technologia kosmetyków
 • Seminarium dyplomowe

D. Przedmioty specjalizacyjne (specjalizacja: Kosmetologia stosowana i pielęgnacyjna)

 • Dietetyka w kosmetologii*
 • Medycyna anty-aging *
 • Podstawy chirurgii plastycznej*
 • Stylizacja*
 • Wizaż*
 • Zaawansowane techniki pielęgnacyjne*
 • Odnowa biologiczna*
 • Praca dyplomowa*

D. Przedmioty specjalizacyjne (specjalizacja: Promocja zdrowia w kosmetologii)

 • Medycyna estetyczna*
 • Monitoring środowiska*
 • Odnowa psychosomatyczna*
 • Podstawy żywienia człowieka z dietetyką*
 • Problemy zdrowotne populacji polskiej*
 • Toksykologia i chemia żywności*
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska*
 • Praca dyplomowa*

Praktyka zawodowa

 • Praktyka zawodowa w kosmetologii

*przedmioty do wyboru

Rekrutacja
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów – pobierz druk skierowania na badania i wzór zaświadczenia
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).
Czas i miejsce składania dokumentów
Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
(w miesiącu sierpniu, w soboty nieczynne)ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Zarejestruj się