Kandydaci

Wysoki poziom kształcenia

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.

Kształcenie obejmuje studia licencjackie i podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnia zapewnia:

  • współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,
  • znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych, laboratoryjnych oraz multimedialne sale wykładowe,
  • możliwość uzyskania stypendium,
  • praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
  • możliwość wyjazdów szkoleniowych dla najlepszych studentów do Francji (firma kosmetyczna Thalgo) i Niemiec  (firma kosmetyczna Jansen Cosmetics),
  • specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami branżowymi,
  • możliwość poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w kołach naukowych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Biuro Karier,
  • bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych. Ponadto angażujemy się w działalność charytatywną  na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.