Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w 2019 r. rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunków Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią”.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 4.748.541,59 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 4.606.085,34 zł, a wkład własny wynosi 142.456,25 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w zorganizowanych stażach, które określone zostały w oparciu o prognozy konsultowane z firmami z branży medycznej i kosmetologicznej.

Uczestnikami stażu będą studenci 4 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, w wieku 21 – 27 lat pozostający niezatrudnieni.

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

 • Lipiec – wrzesień 2020
 • Lipiec – wrzesień 2021

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu. Staże organizowane będą pod opieką mentora w grupach max. 10 osobowych, w następujących placówkach:

 1. Yasumi, Niepołomice, Niepołomice, ul. Stefana Batorego 22
 2. Hotel „Double Tree by Hilton”, Kraków, ul. Dąbska 5
 3. Yasumi, Instytut Zdrowia i Urody, Kraków, ul. Śliczna 32
 4. Ambra Day SPA, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 100
 5. Firma Usługowa PARENDI, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 19/17
 6. Hotel Prezydent Medical SPA and Wellness, Krynica Zdrój, al. Nowotarskiego 3
 7. Leśne Spa & Wellnes, Hotel City Sm Business & SPA S.C.,  Kraków, ul. Gajowa 16
 8. Gabinet Kosmetyczny „Glamour”, Kraków, ul. Komandosów 10/22
 9. Gabinet „Image”, Kraków, ul. Fieldorfa-Nila 17

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Uczestnicy projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem na czas trwania stażu w zakresie odpowiedzialności od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Dodatkowo w ramach projektu zostaną opłacone wymagane badania lekarskie, pokryte zostaną także koszty związane z dojazdem komunikacją miejską w miejsce odbywania stażu, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami zrealizowanych staży będą niżej wymienione umiejętności:

Dietetyka:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, profilaktyki, komunikacji interseksualnej i psychologii zdrowia.

Fizjoterapia:
Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje do badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.

Kosmetologia:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań. Uzyskają także odpowiednie przygotowanie do profesjonalnego kierowania gabinetami kosmetycznymi oraz salonami odnowy biologicznej.