Rekrutacja na staże

W celu ubiegania się o udział w stażu na edycję lipiec – wrzesień 2019 należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go w Biurze Projektu al. A. Grottgera 1/6 – II piętro lub pocztą na adres:

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
Al. A. Grottgera 1/6,
30-035 Kraków.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie stażowym proszone są o zapoznanie się z Regulaminem organizacji staży, w którym podano wszystkie szczegółowe informacje o kryteriach naboru do projektu.

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w dotarciu do Biura Projektu mogą wskazać inną lokalizację na terenie Uczelni, pod którą pracownik Biura Projektu spotka się z taką osobą i pomoże uzupełnić formularz rekrutacyjny. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są również o uzupełnienie Ankiety potrzeb.

Udzielamy również informacji telefonicznych pod nr 12 423 38 40 wew. 352 oraz mailowych staze.efs@kwspz.pl