Staże dla studentów/ek

STAŻE DLA STUDENTÓW/EK KIERUNKU DIETETYKA, FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże dla studentów/ek kierunku dietetyka, fizjoterapia i kosmetologia”.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia – I stopnia (II i III rok) studiów stacjonarnych, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez udział w stażach.

Wartość projektu: 1422 100,80 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 198 546,55 zł, a wkład własny wynosi 42 663,03 zł.

Projekt obejmie swoim wsparciem 120 osób z czego 103 kobiety i 17 mężczyzn.

  • Dietetyka: 28 osób – 25 kobiet i 3 mężczyzn
  • Fizjoterapia – 37 osób – 23 kobiety i 14 mężczyzn
  • Kosmetologia – 55 kobiet

Wiek uczestników/czek: 21-27 lat, osoby niezatrudnione

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

  1. Lipiec – wrzesień 2018
  2. Lipiec – wrzesień 2019

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu.

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Projekt obejmuje dofinansowaniem ubezpieczenie stażysty/ki, niezbędne badania lekarskie, koszty komunikacji miejskiej, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Staże organizowane są w placówkach pod opieką mentora w grupach minimum 12 osobowych.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami staży będą niżej wymienione umiejętności:

Kosmetologia:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań.

Dietetyka:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia i profilaktyki.

Fizjoterapia:

Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.