Aktualne oferty pracy i praktyk

Aby dodać bezpłatnie ofertę pracy, praktyki lub stażu, przejdź do formularza.


 1. Praktyka - Kosmetolog

  9 lutego 2018 r.
  Beauty & Health
  Tel. 691-608-133
  Beautyandhealth.cracow@gmail.com

  Przyjmiemy na praktyki studenckie. Prosimy o wysłanie CV z aktualnym zdjeciem.

 2. Praca - Specjalista ds. Sprzedaży w Dziale Eksportu

  30 stycznia 2018 r.
  IBSS BIOMED S.A.
  rekrutacja@biomed.pl

  Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
  Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

  Jesteśmy polską firma biotechnologiczną, działającą nieprzerwalnie od 1945 r. Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty, sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

  Obecnie do współpracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:
  Specjalista ds. Sprzedaży w Dziale Eksportu

  miejsce pracy: Kraków
  Nr ref. SSE/01/18

  OPIS STANOWISKA:
  – utrzymywanie kontaktów biznesowych z nowymi i obecnymi klientami firmy (zagranica)
  – dbanie o prawidłową komunikację między firmą a klientem
  – analiza potrzeb klientów
  – przygotowanie pełnej dokumentacji sprzedażowej i posprzedażowej
  – kształtowanie i promowanie wizerunku firmy na rynkach zagranicznych
  – udział w spotkaniach handlowo-biznesowych, targach branżowych

  PROFIL KANDYDATA:
  – znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
  – doświadczenie w sprzedaży – minimum 1 rok
  – bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym program Excel)
  – silna motywacja w realizacji wyznaczonych zadań
  – samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę
  – wysoki poziom umiejętności interpersonalnych

  OFERUJEMY:
  – możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy budowaniu globalnego eksportu
  – możliwość nabycia wiedzy o różnicach kulturowych w biznesie
  – możliwość realizacji ciekawych i ambitnych zadań
  – możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  – przyjazną atmosferę pracy

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@biomed.pl

  Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

  Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 3. Praca - Konsultantka urody

  29 stycznia 2018 r.
  Aelia Duty Free
  klaudia.tkaczewska@lagardere-tr.pl

  Jeśli każdego dnia chcesz zarażać swoim optymizmem, poprzez:
  – Pomoc w doradztwie Klientowi w sprawnym wyborze artykułów
  – “Czytanie w myślach” zabieganego Klienta
  – Wywoływanie uśmiechu przed lub po podróży Twojego klienta
  – Chęc powrotu Klienta do Ciebie przy najbliższej okazji
  Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko:
  KONSULTANTKI URODY
  Zależy nam na:
  – Doświadczeniu w prezentacji i sprzedaży kosmetyków ekskluzywnych,
  – Znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
  – Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
  – Codziennej dawce dobrej energii i uśmiechu na twarzy,
  – Ukończonym kursie makijaży, wizażu lub stylizacji (mile widziany).
  Aplikacje nalezy nadsyłać na adres:
  klaudia.tkaczewska@lagardere-tr.pl

 4. Praca - Praca dla Kosmetologa

  26 stycznia 2018 r.
  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  Tel. 12 276 24 12 wew. 26
  centrumks@ckis.pl

  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zatrudni kosmetologa do gabinetu kosmetycznego Camena Kosmetyka i Masaże.
  Oferujemy:
  – umowa o pracę (pół etatu)
  – atrakcyjny pakiet socjalny
  – praca w centrum Skawiny (Basen Camena)
  CV prosimy wysyłać pod adres mailowy: centrumks@ckis.pl
  Informacje: 12 276 24 12 wew. 26

  Zapraszamy na stronę http://www.ckis.pl lub http://www.kosmetyka.ckis.pl

 5. Praca - Praca wakacyjna dla polskich studentów w Niemczech

  24 stycznia 2018 r.
  wup-krakow.pl
  Tel. 12 42 40 738 lub 735
  eures@wup-krakow.pl

  Praca wakacyjna dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie Lato 2018

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje dokumenty studentów/uczniów spełniających kryteria naboru i zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech – Lato 2018.

  Komplet dokumentów (dostępny na stronie internetowej http://www.wup-krakow.pl) należy dostarczyć do 22 lutego 2018 r. osobiście do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pocztą elektroniczną lub telefonicznie:
  w Krakowie,
  tel. 12 42 40 738 lub 735; e-mail: eures@wup-krakow.pl
  Zespole Zamiejscowym
  w Nowym Sączu
  tel. 18 44 29 490, wew. 10;
  e-mail: kkrzak@wup-krakow.pl
  Zespole Zamiejscowym
  w Tarnowie,
  tel. 14 62 69 940 wew. 27;
  email: aschab@wup-krakow.pl lub
  wnie@wup-krakow.pl
  O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
  – studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018r ;
  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018;
  – deklarują znajomość języka niemieckiego;
  – deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
  – nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).
  Komplet wymaganych dokumentów stanowią:
  • 2 egzemplarze podania “Bewerbung 2018” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie “Bewerbung 2018”;
  • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
  • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
  • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
  Uczniowie/ Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
  UWAGA:
  Uczeń/student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
  ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
  Podanie “Bewerbung 2018” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
  Uczniowie/Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania uczniów/studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i przez pracodawcę zostaną odrzucone;
  Uczniowie/Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
  Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
  • Każdy uczeń/student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
  NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:
  – dokumenty bez stempla uczelni,
  – dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
  – dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
  – dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
  – dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.
  Jednocześnie poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:
  1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
  (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
  2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
  3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
  4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
  5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
  6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
  7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.
  Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne
  z otrzymaniem zatrudnienia.
  Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne
  z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

 6. Praca - Zatrudnimy fizjoterapeutów - KRAKÓW

  23 stycznia 2018 r.
  Mobile Medical Services Sp. Z o.o
  Tel. +48532802993
  agnieszka.osinska@mobilemed.pl

  Jeśli szukasz ciekawej pracy, dzięki której pomagasz ludziom – jesteś na dobrej stronie! Nasza firma czeka właśnie na Ciebie! Ponieważ liczba pacjentów i zasięg naszego działania ciągle się zwiększa, cały czas poszukujemy osób, które chcą dołączyć do naszego zespołu.

  Aby rozpocząć współpracę z naszą firmą, najlepiej odpowiadać na konkretne zgłoszenia, które pojawiają się na naszej stronie.

  Obecnie poszukujemy fizjoterapeutów w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu Trójmieście, Warszawie oraz we Wrocławiu!

  Dodatkowe 1000-3000 zł miesięcznie? Ogromną zaletą współpracy z MobileMed są elastyczne godziny pracy, które ustalasz według własnego grafiku.

  MobileMed zapewnia swoim pracownikom:
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Pracę w młodym, dynamicznym zespole i przyjemnej atmosferze
  • Możliwość wdrażania własnych pomysłów
  • System wewnętrznych szkoleń

  Zachęcamy do przesyłania swoich CV nawet, jeśli w chwili obecnej nie prowadzimy projektów rekrutacyjnych odpowiadających Twoim kompetencjom. Twoja aplikacja może zostać wykorzystana w przyszłości!

  Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 7. Staż - Staż - stanowisko Kosmetyczka/ Kosmetolog

  17 stycznia 2018 r.
  Gorlicka-Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
  gabinet@gorlickakruk.pl

  Oferta stażu w GORLICKA-KRUK Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w Krakowie

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy stażystki na stanowisko Kosmetyczka/ Kosmetolog

  Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe: kosmetologia, technik usług kosmetycznych (lub w trakcie nauki)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność wykonywania zabiegów z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała
  • chęć do nauki i rozwoju w zakresie kosmetologii i medycyny estetycznej
  • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem;
  • dbałość o ład i porządek oraz o miłą atmosferę w miejscu pracy
  • bezkonfliktowość, punktualność, miłe usposobienie
  • dyspozycyjność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.

  Zakres obowiązków : obsluga klientow w recepcji Gabinetu, wykonywanie zabiegów, pomoc podczas eventów zewnętrznych oraz firmowych, prace biurowe

  Oferujemy:

  • staż w nowoczesnym, prężnie rozwijającym się gabinecie kosmetologii i medycyny estetycznej
  • opiekę zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
  • pracę na najwyższej jakości sprzętach i kosmetykach wiodących marek
  • możliwość nauki i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce
  • współpracę w miłej i przyjaznej atmosferze
  • możliwość zatrudnienia na stałe po zakończeniu stażu

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem w formie pliku PDF na adres gabinet@gorlickakruk.pl

  Prosimy o zamieszczenie w życiorysie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883)”.

 8. Praca - Kosmetolog

  17 stycznia 2018 r.
  Gorlicka-Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
  gabinet@gorlickakruk.pl

  Oferta pracy w GORLICKA-KRUK Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w Krakowie

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko KOSMETOLOG

  Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe: kosmetologia – warunek niezbędny
  • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kosmetologa
  • język angielski w stopniu komunikatywnym
  • doświadczenie w zabiegach depilacji laserowej
  • umiejętność wykonywania i biegłość w doborze peelingów chemicznych
  • umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy oraz ciała
  • umiejętność wykonywania masaży twarzy i ciała
  • umiejętność wykonywania zabiegów manicure, pedicure z malowaniem klasycznym oraz hybrydowym
  • umiejętność udzielania porad na temat prawidłowej pielęgnacji skóry
  • umiejętność doboru odpowiednich preparatów do rodzaju skóry pacjenta oraz umiejętność sprzedaży detalicznej
  • wysoce rozwinięta empatia, ukierunkowanie się na komfort i zadowolenie pacjenta
  • rozwinięte w znacznym stopniu umiejętności interpersonalne: otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, umiejętność zarządzania własnym czasem
  • dbałość o ład i porządek oraz o miłą atmosferę w miejscu pracy
  • dbałość o dobry wizerunek firmy, wysoka jakość świadczonej pracy
  • bezkonfliktowość, punktualność, odpowiedzialność, miłe usposobienie
  • reprezentowanie firmy podczas eventów zewnętrznych oraz firmowych z nastawieniem na najwyższą jakość
  • duże zaangażowanie w rozwój firmy

  Oferujemy:

  • pracę w nowoczesnym, prężnie rozwijającym się gabinecie kosmetologii i medycyny estetycznej
  • szkolenia produktowe, sprzedażowe i specjalistyczne w obrębie zabiegów znajdujących się w ofercie gabinetu, która wciąż się poszerza
  • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności
  • ciekawą pracę w młodym, ambitnym zespole
  • przyjazną atmosferę miejsca pracy, otwartość w komunikacji
  • uczciwą formę rozliczeń

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem w formie pliku PDF na adres gabinet@gorlickakruk.pl

  Prosimy o zamieszczenie w życiorysie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883)”.

 9. Praca - Stylistka paznokci i rzęs

  9 stycznia 2018 r.
  Magnetic Look
  Tel. 736754941
  biuro@magneticlook.pl

  Poszukujemy osoby chętnej do podjęcia pracy na stanowisku stylistka rzęs i paznokci w renomowanym salonie kosmetycznym Magnetic Look.

  Oferujemy stabilne zatrudnienie, elastyczny grafik, pracę w miłej atmosferze na renomowanych produktach, szkolenia podnoszące kwalifikacje, możliwość przyuczenia oraz wsparcie w doskonaleniu swoich umiejętności. Atrakcyjne zarobki; system wynagrodzenia: podstawa + prowizja + napiwki (2-4 tys. zł).

  Od kandydatek oczekujemy:

  – zdolności manualnych; umiejętności aplikacji rzęs metodą 1:1, pracy na frezarce, wykonywania manicure, pedicure, żelu na formie, stylizacji łuku brwiowego, depilacji woskiem

  – zaangażowania, entuzjazmu, profesjonalizmu, punktualności, umiejętności nawiązywania kontaktów oraz pracy w zespole

  – wysokiej kultury osobistej, miłej aparycji, dbania o porządek i czystość, dobrej organizacji pracy

  – znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (mile widziany podstawowy kierunkowy kosmetyczny)

  – chęci rozwoju – wspieramy zdobywanie nowych umiejętności i przyuczamy poszczególnych zabiegów.

  Osoby zainteresowane proszę o składanie CV z opisem swoich umiejętności, listą ukończonych szkoleń, ewentualnie zdjęciami wykonanych prac na adres e-mail (biuro@magneticlook.pl).

  W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 10. Praktyka - Praktyki Fizjoterapia - Kraków Football Kings

  1 stycznia 2018 r.
  Kraków Football Kings
  Tel. 696055824
  sztabmedyczny@krakowkings.org

  Reprezentujemy drużynę futbolu amerykańskiego Kraków Football Kings, występującej w rozgrywkach Ligi Futbolu Amerykańskiego (LFA), w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.
  Aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych praktykami, wolontariatem, współpracą z drużyną; zarówno fizjoterapeutów, jak i osób chcących pomagać w przygotowaniu fizycznym oraz w sekcji organizacyjno – logistycznej.
  Wielu studentów fizjoterapii, chce zdobywać doświadczenie właśnie w sporcie. My, chcąc równocześnie rozwijać strukturę Kraków Football Kings, chcemy taką możliwość zaoferować.
  Trenuje u nas ponad setka zawodników, podzielonych na 3 drużyny (w tym juniorska).
  Jesteśmy doświadczeni w prowadzeniu praktyk z zakresu fizjoterapii (również międzynarodowych – Proyecto Iberico), mamy na swoim koncie kilka prac naukowych opartych na tematyce futbolu amerykańskiego oraz bazę fizjoterapeutów, którzy na co dzień pracują ze sportowcami, z lekarzami specjalistami szczególnie z dziedziny ortopedii sportowej. Współpracujemy również z Uniwersytetem ONU (ADA, Ohio, USA). W naszej organizacji, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sportów Amerykańskich, oprócz drużyny futbolu amerykańskiego, mamy jeszcze sekcję Lacrosse (Kraków Lacrosse Kings).
  Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

  Anna Kostera
  Szefowa Sztabu Medycznego
  Kraków Football Kings
  mail. sztabmedyczny@krakowkings.org
  tel. 696055824.

 11. Praca - Poszukuję stylistki paznokci i rzęs

  18 grudnia 2017 r.
  Beauty Tower – studio medycyny estetycznej i urody
  Tel. 660883700
  marcobenq1@gmail.com

  Beauty Tower – studio medycyny estetycznej i urody
  poszukuje odpowiedniej kandydatki na stanowisko stylistki rzęs i paznokci.
  Miejsce pracy: Kraków

  Wymagania:
  – doświadczania w pracy stylistki rzęs;
  – stylizacja rzęs metodami: 1:1, 2:1, 3:1, Volume Russian 2D-8D
  – wykonywanie usług z zakresu manicure i pedicure
  – umiejętność wykonywania manicure klasycznego i hybrydowego,
  – przedłużanie paznokci żelem,
  – pedicure klasyczny / hybrydowy,
  – zdobienie paznokci
  – zaangażowania, pasji i kreatywności;
  – wysokiej kultury osobistej,
  – komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów;
  – umiejętności pracy z klientem;
  – rzetelności,
  – lojalności,
  – punktualności i odpowiedzialności.
  Oferujemy:
  – pracę w nowoczesnym centrum medycznym;
  – przyjazną atmosferę pracy w młodym dynamicznym zespole;
  – atrakcyjne wynagrodzenie.
  – wymiar pracy pełny etat
  – szkolenia poszerzające kompetencje zawodowe;

  Prosimy przesyłać oferty w formie elektronicznej na maila: zawiszawierzbickak@gmail.com (CV ze zdjęciem )
  W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami”

 12. Praca - Recepcja SPA

  7 grudnia 2017 r.
  Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
  praca@farmona.pl

  Położony w malowniczym, starym parku butikowy Hotel FARMONA Business & SPA posiada najpiękniejsze w Krakowie, urządzone w stylistyce balijskiej SPA. Hotelowe Wellness & SPA oferuje bogaty wachlarz zabiegów, wykonywanych z użyciem wyłącznie naturalnych produktów. Goście mają do wyboru zabiegi bazujące na osiągnięciach medycyny naturalnej – zarówno europejskiej jak i dalekowschodniej. Tu najdoskonalej uwidacznia się leżąca u podstaw filozofii Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona symbioza z naturą i wiara w to, że jest ona niewyczerpanym źródłem urody, harmonii i relaksu. Wellness & SPA zaprojektowane zostało zgodnie z chińskimi zasadami Feng Shui. Meble były ręcznie wykonane przez artystów na wyspie Bali, uznawanej za azjatycką stolicę SPA.

  FARMONA Hotel Business & SPA
  poszukuje kandydatów na stanowisko w Recepcji SPA

  Zadania na stanowisku:
  • Organizacja pracy recepcji SPA i bieżąca obsługa Klientów,
  • Przyjmowanie rezerwacji (telefonicznych, mailowych, bezpośrednich) i informowanie o zabiegach i usługach świadczonych przez SPA,
  • Rozliczanie należności gości i wystawianie dokumentów sprzedaży,
  • Dbałość o jak najwyższy standard obsługi Klienta.

  Wymagania:
  • Wykształcenie kierunkowe – kosmetologia lub fizjoterapia,
  • Zainteresowanie branżą SPA&Wellness,
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

  Oferujemy:
  • Pracę w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej,
  • Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet świadczeń dodatkowych m.in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,
  • Benefity w ramach Polityki Prorodzinnej: „Farmona Przyjazna Rodzinie”,
  • Miłą atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@farmona.pl w temacie proszę zawrzeć nr referencyjny.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie zgłoszenia, oraz o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.

 13. Praca - POSZUKUJEMY KOSMEOLOGA /KOSMETYCZKI

  25 listopada 2017 r.
  GABINET KOSMETYCZNY MAGNIFIQUE
  Tel. 500000526
  gabine.magnifique@gmail.com

  W związku z rozwojem naszego salonu poszukujemy komsetologa /kosmetyczki , która dołączy do naszego salonu przy ul.A Dauna okolice Wola Duchacka

  Oferujemy pracę w miłej atmosferze, stałą, stabilną pracę (umowa o pracę).

  KOSMETOLOGA / KOSMETYCZKI:

  Doświadczenie w wykonywaniu:

  – zabiegów na twarz( pracujemy na kosmetykach THALGO DERMALOGICA CYTOCARE SESDERMA PURLES)

  – wykonywanie pedicure / manicure klasyczny, hybrydowy

  – depilacji woskiem (atutem będzie znajomość depilacji pastą cukrową oraz twardym woskiem)

  – henny i regulacji

 14. Praca - Telefoniczny Doradca ds. Suplementacji

  23 listopada 2017 r.
  Tivron
  career@tivron.com

  Firma Tivron istnieje od 2014 roku.
  Zajmujemy się obsługą posprzedażową i dosprzedażą w branży health & beauty, głównie w obszarze naturalnej suplementacji.
  Nasz zespół tworzą ludzie traktujący sprzedaż z pasją, dla których trudny projekt nie istnieje. Cechuje nas otwartość na wyzwania bez względu na rodzaj produktu czy usługę, oraz wyobraźnia, która nie zna granic!

  Telefoniczny Doradca ds. Suplementacji (pełny etat)

  Potrafisz przez 10 min opowiadać o jabłku nie używając jego nazwy?
  Znajdziesz argumenty, by kogoś przekonać, że ziemia jest wklęsła?
  Słysząc „nie” na końcu języka masz „ale”?

  Zapoznaj się z naszym ogłoszeniem i sprawdź czy to Ciebie szukamy!

  Pasujesz do nas jeśli:
  • postrzegasz sprzedaż jako kompetencję przyszłości, kluczową w życiu prywatnym i zawodowym;
  • uważasz, że pozytywne nastawienie do każdego działania to klucz do sukcesu;
  • jesteś przekonany/a, że sprzedać można wszystko;
  • wierzysz w siebie i swoje możliwości;
  • konsekwentnie zmierzasz do celu.

  Zakres Twoich zadań:
  • telefoniczny kontakt z klientem indywidualnym, który zakupił produkty w sklepie internetowym;
  • profesjonalne doradztwo w zakresie oferty produktowej adekwatnie do potrzeb klienta;
  • negocjacje cenowe oraz dosprzedaż produktów;
  • badanie opinii klientów nt zakupionych produktów.

  Korzyści ze współpracy z nami:
  1. Klienci chętnie kupują produkty (baza tworzy się sama, nie musisz pozyskiwać klientów).
  2. Sprzedaż oparta na dosprzedaży.
  3. Portfolio produktów pozwala na różnorodność w przygotowywaniu oferty.
  4. Interesująca branża kosmetyków i naturalnych suplementów.
  5. Wysokie wynagrodzenie – ok. 4500 – 5000zł netto (podstawa 2000zł netto).
  6. Możliwość pracy zdalnej, z domu, na firmowym sprzęcie, po okresie wdrożenia
  7. Gwarancja solidnych i merytorycznych szkoleń w odpowiedzi na Twoje potrzeby – na początku jak i w trakcie współpracy.
  8. Dostęp do karty Multisport i pakietu Luxmed.
  9. Możliwość awansu i zarządzania zespołem.
  10. Atmosfera, w której poczujesz się swobodnie.

  Zapraszamy do kontaktu pod adres mailowy: career@tivron.com

 15. Praca - Writer

  17 listopada 2017 r.
  Skyline Health Group
  Tel. 533685513
  anastasia@quitday.org

  Writer – We offer a competitive salary and the opportunity to work with the biggest websites in the US

  We are a growing marketing/SEO company based in Cracow that offers its employees the opportunity to improve their skills on an international level, a friendly work environment with no dress code and a competitive salary.
  The Company: Skyline Health Group is a company with a well-established market position. We are among the most visited websites in our fields with a monthly audience of more than 2 million people. We have more than 30 employees who work both in-office and remotely. We are also known for the great care we take with clients and employees alike. We believe that helping people is essential.
  The Position: We’re looking for a writer with an ability to write articles in English on health related topics full-time from our office in Cracow. Salary is dependent on skill-level in English, experience, education etc. Please let us know your salary expectations
  The perfect candidate will have:
  Excellent English skills (English language at a C1 level minimum is a must)
  Ability to write high quality articles
  Ability to follow guidelines and given topics
  Ideal candidates will have the following (but not required):
  Diploma in health related studies (like medicine, nursery, pharmacy, neurobiology, emergency medical services etc.)
  English language certificate (CAE level or higher)
  Experience in writing articles in English
  SEO knowledge
  We offer:
  Competitive salary
  Friendly atmosphere
  Working on a great project in international work environment
  Working with English native speakers
  Fully paid 30 min lunch breaks everyday
  Fully paid 1 hour lunch break with free pizza once a month
  Multisport card
  Free coffee and water

  Don’t hesitate! Apply today! We are waiting for you – great opportunities lie ahead!

 16. Staż - Stażystka w gabinecie medycyny komplementarnej

  8 listopada 2017 r.
  3 Mmedical
  Tel. 502027733
  twardosz.bozena@gmail.com

  Gabinet medycyny komplementarnej 3Mmedical z siedzibą w Węgrzcach (gmina Zielonki) poszukuje na płatny staż młodą osobę zainteresowaną niekonwencjonalnymi metodami pracy na certyfikowanych niemieckich aparatach do fizykoterapii i diagnostyki. Gabinet prowadzi również sprzedaż ciekawych suplementów i kosmetyków organicznych oraz przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne innowacyjnymi metodami.
  Godziny pracy do uzgodnienia.
  Prosimy o kontakt telefoniczny lub na email: biuro@3miary.pl

 17. Praca - Trener personalny/ instruktor fitness

  6 listopada 2017 r.
  Siłownia Olimpia
  olimpia.silownia@gmail.com

  Nowo powstający klub fitness poszukuje pracowników!

  Oferujemy sfinansowanie dowolnie wybranego kursu* na trenera personalnego lub instruktora/ instruktorki fitness. Naszym celem jest stworzenie profesjonalnego, zgranego i wesołego zespołu ambitnych osób.

  Pragniemy stworzyć miejsce, w którym każdy, zarówno trenerzy, jak i nasi przyszli klienci, będą się czuli swobodnie oraz będą mogli realizować swoje sportowe pasje. Dlatego też inwestujemy w profesjonalne szkolenia naszych pracowników, a także w jak najlepszą aranżację naszego klubu!

  Jeśli obecnie poszukujesz pracy i chciałbyś rozwijać swoje umiejętności lub rozpocząć karierę w tym kierunku, skontaktuj się z nami! Nie wymagamy żadnych kwalifikacji, jedynie umiejętności dobrej współpracy :)

  Początkowo oferujemy umowę o pracę na pół etatu.

  Oferta nie jest skierowana do studentów studiów dziennych.

  Zainteresowanych prosimy o wysłanie swojego CV na adres: olimpia.silownia@gmail.com

  Pozdrawiamy i do zobaczenia
  Zespół Siłowni Olimpia

  *max 2500 zł na osobę

 18. Praktyka - Praktykantka/Stażystka

  6 listopada 2017 r.
  Centrum Medycyny Estetycznej PERFECT
  Tel. 607 373 328
  biurokarier@kwspz.pl

  Centrum Medycyny Estetycznej PERFECT poszukuje dwóch studentek Kosmetologii, przynajmniej po II roku, na praktykę/staż.
  Zgłoszenia osobiste w Gabinecie – Al. Grottgera 22/1, Kraków.
  Więcej o Gabinecie: http://gabinetyperfect.pl/

 19. Praca - Manager SPA

  2 listopada 2017 r.
  Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. (Kraków)
  Tel. 12 252 70 05
  praca@farmona.pl
  https://farmona.pl

  Położony w malowniczym, starym parku butikowy Hotel FARMONA Bussines & SPA posiada najpiękniejsze w Krakowie, urządzone w stylistyce balijskiej SPA. Hotelowe Wellness & SPA oferuje bogaty wachlarz zabiegów, wykonywanych z użyciem wyłącznie naturalnych produktów. Goście mają do wyboru zabiegi bazujące na osiągnięciach medycyny naturalnej – zarówno europejskiej jak i dalekowschodniej. Tu najdoskonalej uwidacznia się leżąca u podstaw filozofii Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona symbioza z naturą i wiara w to, że jest ona niewyczerpanym źródłem urody, harmonii i relaksu. Wellness & SPA zaprojektowane zostało zgodnie z chińskimi zasadami Feng Shui. Meble były ręcznie wykonane przez artystów na wyspie Bali, uznawanej za azjatycką stolicę SPA.

  FARMONA Hotel Business & SPA poszukuje kandydatów na stanowisko:
  MANAGER SPA
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr ref.: K/SPA/MSPA/1117

  Zadania na stanowisku:
  • Organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SPA,
  • Tworzenie i nadzór nad ofertą usług i produktów kosmetycznych oferowanych przez SPA,
  • Budowanie relacji biznesowych z kluczowymi Klientami SPA ,
  • Opracowanie materiałów marketingowych SPA i koordynacja ich realizacji,
  • Dbałość o jak najwyższy standard obsługi Gościa.

  Wymagania:
  • Znajomość branży SPA & Wellness,
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • Umiejętność tworzenia strategii sprzedażowych i marketingowych,
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
  • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:
  • Pracę w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej,
  • Możliwość realizacji własnych pomysłów i współtworzenia wizerunku firmy,
  • Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet świadczeń dodatkowych m.in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,
  • Benefity w ramach Polityki Prorodzinnej: „Farmona Przyjazna Rodzinie”,
  • Miłą atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@farmona.pl
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie zgłoszenia, oraz o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.

 20. Praca - DORADCA KLIENTA - ROSSMANN

  24 października 2017 r.
  Rossmann
  biurokarier@kwspz.pl

  CZY O KOSMETYKACH WIESZ NIEMAL WSZYSTKO?

  CZY CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ?

  Zostań DORADCĄ KLIENTA W ROSSMANNIE
  Wejdź na stronę http://www.rossmann.pl/kariera i wypełnij formularz

 21. Staż - Rejestratorka Medyczna/Pracownik administracyjny

  24 października 2017 r.
  Centrum Psychologii i Psychoterapii
  kontakt@centrumrefleksja.pl

  Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja poszukuje pracownika do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działającego w ramach placówki.
  Stanowisko:
  Rejestratorka Medyczna/Pracownik Administracyjny
  Zatrudnienie w ramach stażu finansowanego z Unii Europejskiej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Okres trwania stażu to 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia przez Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja. Wymiar czasu pracy to pełny etat czyli 40 godzin tygodniowo. Oferta skierowana jest do studentów studiów zaocznych oraz absolwentów którzy mają możliwość zarejestrować się (lub są zarejestrowani) jako bezrobotni w Urzędzie Pracy.
  Do obowiązków Pracownika będzie należało:
  – Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów wizyt w placówce
  – Rejestrowanie i wyznaczanie terminów badań w zależności od potrzeb pacjenta i wskazań lekarskich – Prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów
  – Doradzanie pacjentom przy wyborze terminów wizyt oraz konsultacji, kierowanie do właściwych gabinetów.
  – Przedstawienie pacjentom oferowanych usług przez Centrum Refleksja
  – Współpraca ze specjalistami (lekarzami oraz psychoterapeutami)
  – Sporządzanie okresowych sprawozdań
  Co będzie potrzebne do pracy w naszym zespole?
  – Wykształcenie średnie
  – Obsługa komputera MS Office, oraz podstawowych urządzeń biurowych
  – Umiejętność budowania relacji zarówno z personelem jak i pacjentami
  – Samodzielność, odpowiedzialność , umiejętność rozwiązywania problemów i reagowania w trudnych sytuacjach
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z tematem wiadomości
  „Imię i nazwisko – Rejestratorka Medyczna ”
  na adres
  kontakt@centrumrefleksja.pl
  Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych także po zakończeniu tego procesu, dla potrzeb kolejnych prowadzonych rekrutacji”.

 22. Praca - recepcjonistka w gabinecie med.estetycznej i laseroterapii

  24 października 2017 r.
  Neonia sp zoo
  Tel. 501107301
  az.mizeton@gmail.com

  Nowo otwierający się gabinet medycyny estetycznej i laseroterapii (Ruczaj) zatrudni energicznego kosmetologa do pracy w recepcji. Wymagana: wysoka kultura osobista, ,znajomość najnowszych zabiegów, umiejętność pracy pod presją, umiejętność sprzedaży usług, schludny wygląd. Obowiązki: Reprezentacja gabinetu- kontakt z klientami, dbanie o nienaganny wygląd recepcji, układanie harmonogramu zabiegów itp. Praca na cały etat 2000 netto+ prowizja od sprzedaży, możliwość pracy na 3/4 lub 1/2 etatu-umowa o pracę. Możliwość awansu na kosmetologa, zapewniamy szkolenia. Prosimy o CV+ list motywacyjny na adres: az.mizeton@gmail.com

 23. Praca - Recepcja SPA

  19 października 2017 r.
  Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Sp. z o.o.
  praca@farmona.pl

  FARMONA Hotel Business & SPA
  poszukuje kandydatów na stanowisko w:

  RECEPCJA SPA
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr ref.: K/SPA/REC/1017

  Zadania na stanowisku:
  • Organizacja pracy recepcji SPA i bieżąca obsługa Klientów,
  • Przyjmowanie rezerwacji (telefonicznych, mailowych, bezpośrednich),
  • Informowanie o usługach świadczonych przez SPA,
  • Rozliczanie należności gości i wystawianie dokumentów sprzedaży,
  • Dbałość o jak najwyższy standard obsługi.

  Wymagania:
  • Wykształcenie kierunkowe – kosmetologia lub fizjoterapia – warunek konieczny,
  • doświadczenie na stanowisku ,
  • wysoka kultura osobista,
  • miła aparycja,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność i zaangażowanie,
  • dobra znajomość języka angielskiego,

  Oferujemy:
  • Pracę w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej,
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Możliwość realizacji własnych pomysłów i współtworzenia wizerunku firmy,
  • Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet świadczeń dodatkowych m.in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,
  • Benefity w ramach polityki prorodzinnej,
  • Miłą atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@farmona.pl
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie zgłoszenia, oraz o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.

 24. Praca - Kosmetolog SPA

  19 października 2017 r.
  Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Sp. z o.o.
  praca@farmona.pl

  FARMONA Hotel Business & SPA
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  KOSMETOLOG SPA
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr ref.: K/SPA/KOS/1017

  Zadania na stanowisku:
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało,
  • Wykonywanie zabiegów relaksacyjnych i rytuałów SPA – w tym masaże,
  • Dbanie o dobry wizerunek firmy, komfort Klientów i miłą atmosferę miejsca.
  Wymagania:
  • Wykształcenie kierunkowe – preferowana: kosmetologia,
  • Minimum 2 – letnie doświadczenie na stanowisku pracy o podobnym zakresie zadań,
  • Znajomość różnych technik masaży: m.in. klasyczny, drenaż limfatyczny, lomi lomi,
  • Wysoka kultura osobista, miła aparycja i pogodne usposobienie,
  • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  Oferujemy:
  • Pracę w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej,
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Możliwość realizacji własnych pomysłów i współtworzenia wizerunku firmy,
  • Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet świadczeń dodatkowych m.in.: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport,
  • Benefity w ramach polityki prorodzinnej,
  • Miłą atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@farmona.pl
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o umieszczenie numeru referencyjnego w temacie zgłoszenia, oraz o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.

 25. Praca - Promotor Klubu Fitness - praca dorywcza

  19 października 2017 r.
  Jobs Plus
  Tel. 123521352
  rekrutacja@jobsplus.pl

  Z kasą w życiu studenta jest zawsze ciężko. Skąd to wiemy? Też kiedyś byliśmy młodzi :)
  Dlatego jeśli masz trochę wolnego czasu i interesujesz się sportem oraz zdrowym trybem życia
  – mamy dla Ciebie pracę doskonałą:

  Promotor/ka Klubu Fitness
  Gdzie: Bronowice, Kraków

  O co chodzi?

  • kontakt z potencjalnymi klientami
  • zachęcanie do skorzystania z oferty nowo otwartego Klubu Fitness
  • rozdawanie darmowych wejściówek

  Oferujemy:

  • współpracę przez okres jednego miesiąca lub dłużej
  • pracę od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie (elastyczny grafik)
  • stawkę 15 zł/h brutto + możliwość uzyskania dodatkowej premii!
  • zatrudnienie w ramach umowy zlecenia

  Mamy 3 wolne miejsca, więc nie czekaj – już dziś wyślij do nas swoje CV na adres: rekrutacja@jobsplus.pl! Namów znajomych i wspólnie dołączcie po dynamicznej ekipy Klubu Fitness.

  Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez: Jobs Plus Krzysztof Rajtar (ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków) oraz przekazywanie tych danych stronom trzecim w celach realizacji procesu rekrutacyjnego.
  Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 1350.

 26. Praktyka - manikiurzystka

  18 października 2017 r.
  Ewitta
  Tel. 886265005
  miska33@vp.pl

  Witam szukam dziewczyn do nowopowstającego salonu pedicure /manicure z doświadczeniem.
  Proszę o przesłanie jakiś zdjęć waszych zdobień lub portfolia na maila.

 27. Praca - Fizjoterapeuta

  18 października 2017 r.
  Centrum Medyczne Enel-Med
  rekrutacja@enel.pl

  Krakowski oddział Centrum Medycznego ENEL-MED nawiąże współpracę z fizjoterapeutą.

  Oczekiwania:

  -wykształcenie wyższe, magisterskie w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej,
  -udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne w zawodzie fizjoterapeuty,
  -ukończenie dwóch z podanych kursów: terapia manualna, PNF, Mc Kenzie, kinesiotaping,
  -umiejętność interpretacji zdjęć RTG, MRI, oceny stanu chorego,
  -komunikatywność, nastawienie na potrzeby pacjenta,
  -doświadczenie w zakresie masażu mile widziane,
  -znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z pacjentem obcojęzycznym.

  Oferujemy:

  -możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
  -elastyczny system zatrudnienia (zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub działalności gospodarczej),
  -opiekę medyczną w najlepszym centrum medycznym w Polsce :)
  -kartę sportową,
  -przyjazną atmosferę.

  Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@enel.pl w treści wiadomości podając nazwę stanowiska, lokalizację oraz źródło informacji o ofercie.

 28. Praca - Fizjoterapeuta

  17 października 2017 r.
  IPF Medical Sp. z o. o.
  Tel. 506 704 985 lub (61) 222 37 28
  rekrutacja@ipfmedical.pl

  Studiujesz fizjoterapię na studiach licencjackich lub magisterskich albo jesteś świeżo upieczonym absolwentem? A może stawiasz pierwsze kroki w zawodzie fizjoterapeuty i szukasz miejsca, gdzie mógłbyś wykorzystać swój potencjał? Chciałbyś pracować z ludźmi, którzy pomogą Ci rozwinąć skrzydła? Zastanawiałeś się nad wyjazdem za granicę, ale nie znasz języka? Jeśli tak, to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie! Spróbuj swoich sił we Francji. Nowe wyzwania i satysfakcjonujące warunki czekają na Ciebie!
  IPF medical od ponad 7 lat specjalizuje się w rekrutacji dla pracodawców zagranicznych z sektora medycznego. Wywodzimy się IPF Group posiadającej swoje oddziały w Poznaniu, Gdańsku i Paryżu. Obecnie współpracujemy z ponad 90 prywatnymi i publicznymi placówkami na terenie całej Francji. Wśród naszych partnerów są szpitale, prywatne kliniki, centra rehabilitacji dziecięcej, gabinety oraz sanatoria. Tylko w ciągu ostatniego roku nawiązało z nami współpracę ponad 80 fizjoterapeutów.
  Obecnie dla centrum rehabilitacji funkcjonalnej położonego w północno- wschodniej części Francji w regionie Franche-Comté poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  FIZJOTERAPEUTA
  Miejsce pracy: Francja, region Burgundia-Franche-Comté, departament Górna Saona
  OPIS PLACÓWKI:
  • Ośrodek działa przy szpitalu w całkowicie nowym budynku i specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów neurologicznych oraz pacjentów z chorobami układu ruchu.
  • Placówka może przyjąć do 98 pacjentów, dodatkowo dysponuje 10 miejscami na pobyt dzienny.
  • Do dyspozycji personelu są pomieszczenia o powierzchni w sumie 1990 m² oraz nowoczesne wyposażenie uwzględniające salę gimnastyczną, basen oraz sprzęt do balneoterapii .
  • Od 2008 roku ośrodek jako jeden z nielicznych we Francji posiada nowoczesny sprzęt do bezinwazyjnej i bezbolesnej analizy chodu (AQM).
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • Rehabilitacja pacjentów neurologicznych (tetraplegie, paraplegie, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego), traumatologicznych (pacjenci po wypadkach komunikacyjnych, po urazach sportowych) oraz pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.
  • W ramach pobytu stałego głównie przyjmowani są pacjenci po udarach, z artrozami, z endoprotezami stawu kolanowego, po urazach czaszkowo- mózgowych.
  • W ramach pobytu dziennego prowadzona jest rehabilitacja osób z urazami stawów i ścięgien (kolana i barku), po amputacjach.
  • Średni wiek pacjentów wynosi 59 lat.
  • Praca na pełen etat (35 godzin tygodniowo)
  • Ośrodek poszukuje dwóch fizjoterapeutów, możliwość zatrudnienia pary lub dwójki znajomych.
  WYMAGANIA:
  • wykształcenie kierunkowe: licencjat lub magister fizjoterapii, min. 1200 godzin praktyk odbytych podczas studiów lub doświadczenie zawodowe,
  • chęć podjęcia pracy za granicą na okres minimum 10 miesięcy (możliwe podzielenie zatrudnienia na 2 krótsze okresy)
  • umiejętność pracy w zespole, • samodzielność i odpowiedzialność,
  • życzliwe podejście w kontakcie z pacjentem,
  NIE WYMAGAMY:
  • Dodatkowych kursów
  • Doświadczenia zawodowego
  • Znajomości języka francuskiego – tego nauczymy Cię sami!
  CO ZYSKASZ PODEJMUJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NAMI?
  • atrakcyjne zarobki (2300 – 2800 euro brutto miesięcznie)
  • legalne zatrudnienie bezpośrednio u francuskiego pracodawcy
  • zapewnione zakwaterowanie w początkowych miesiącach pracy
  • umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony na pełen etat (35 godzin tygodniowo)
  OBAWIASZ SIĘ CZY PORADZISZ SOBIE W PRACY ZA GRANICĄ?
  O NIC SIĘ NIE MARTW, DOKŁADNIE PRZYGOTUJEMY CIĘ DO WYJAZDU!
  • Nauczymy Cię języka francuskiego – weźmiesz udział w bezpłatnym kursie językowym (stacjonarnym lub online)
  • Przygotujemy Cię do rozmowy z francuskim pacjentem – opanujesz słownictwo medyczne potrzebne w pracy fizjoterapeuty we Francji
  • Zajmiemy się nostryfikacją Twojego dyplomu we Francji – bezpłatnie przetłumaczymy Twoje dokumenty i prześlemy do Francji
  • Zorganizujemy Twoją podróż do Francji i pokryjemy jej koszt
  • Zadbamy o Twój komfort psychiczny wspierając Cię również po wyjeździe,
  • Damy Ci możliwość rozwoju zawodowego – wybierzemy dla Ciebie placówkę medyczną zgodną z Twoimi preferencjami, w której będziesz mógł zdobywać lub poszerzać doświadczenie zawodowe.
  NIE CZEKAJ DŁUŻEJ! NOWE WYZWANIA I FRANCUSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!
  Jeśli zainteresował cię nasza oferta, prześlij CV na adres: rekrutacja@ipfmedical.pl lub wyślij aplikację online na http://www.ipfmedical.pl
  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: Magdalena Górska tel. kom. 506 704 985 lub (61) 222 37 28

  IPF Medical Sp. z o. o. ul. Ratajczaka 19 61-814 Poznań

  Znajdź nas na facebook.com/ipfmedicalpl/

 29. Praca - Hostessa/ Promotor produktu

  12 października 2017 r.
  Erica Promotions Sp. z o.o.
  Tel. 604 835 834
  liszka@erica.pl

  Zatrudnimy hostessy na promocje w Krakowie w dn. 18 października 2017 w godz. 9.30-16.

 30. Praca - Fizjoterapeuta/Opiekun osoby niepełnosprawnej

  12 października 2017 r.

  ready.ania@gmail.com

  PRACA DLA FIZJOTERAPEUTKI/OPIEKUNKI blisko Oxfordu
  Angielsko-polska rodzina z dwójką dzieci z okolic Oksfordu poszukuje studentki bądź absolwentki fizjoterapii lub rehabilitacji głównie do pracy i opieki nad siedmioletnią dziewczynką z porażeniem mózgowym w ramach programu au pair na okres 12-18 miesięcy. Pełne wyżywienie, zakwaterowanie, opieka medyczna. 4 tygodniowy płatny urlop w roku.
  Wymagania:
  • Studia skończone bądź w trakcie fizjoterapii lub rehabilitacji
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym (np. w ramach praktyk) lub zainteresowanie pracą z dziećmi niepełnosprawnymi
  • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość, proaktywne nastawienie.
  • Poszukiwana jest osoba pomysłowa, energiczna, niepaląca i z przynajmniej podstawową znajomością języka angielskiego
  • Referencje oraz kontakt do dwóch osób np. wykładowców czy byłych pracodawców (później zaświadczenie o niekaralności)
  Początek pracy: listopad 2017
  CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres ready.ania@gmail.com

 31. Praca - Szkoleniowiec - Kosmetolog

  11 października 2017 r.
  Beauty In
  marcin.felakowski@beautyin.pl

  Firma Beauty In, wyłączny dystrybutor min. marki będącej ogólnoświatowym liderem w dziedzinie depilacji, poszukuje:
  SZKOLENIOWCA
  Regionalnego
  (województwo małopolskie)
  W zakresie marki:
  • DEPILEVE http://www.depilevepolska.pl
  Wymagania:
  – praktyka w zawodzie – umiejętność depilacji,
  – mile widziana znajomość technik sprzedaży,
  – komunikatywność i umiejętność prezentacji,
  – znajomość branży związanej z depilacją,
  – wykształcenie min. średnie,
  – dyspozycyjność.
  Oferujemy:
  – kontakt z najlepszą marką produktów do depilacji, międzynarodowym liderem w branży,
  – elastyczne godziny pracy,
  – praca w młodym, dynamicznym zespole,
  – możliwość rozwoju zawodowego,
  – udział w szkoleniach, seminariach i kongresach kosmetycznych,
  – zniżki na zakup produktów z oferty firmy Beauty In.
  Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: magda@beautyin.pl
  Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

 32. Praca - Szkoleniowiec - Kosmetolog

  11 października 2017 r.
  Beauty In
  marcin.felakowski@beautyin.pl

  Firma Beauty In, wyłączny dystrybutor min. marek będących ogólnoświatowymi liderami w dziedzinie pielęgnacji twarzy i ciała, poszukuje :
  SZKOLENIOWCA
  Regionalnego
  (województwo pomorskie)
  W zakresie marek:

  • Ericson Laboratoire http://www.ericson-laboratoire.pl
  • Natura Bisse http://www.naturabisse.com
  • Bioline Jato http://www.bioline-jato.com

  Wymagania:

  – praktyka w zawodzie kosmetyczki,
  – mile widziana znajomość technik sprzedaży,
  – komunikatywność i umiejętność prezentacji
  – znajomość branży kosmetycznej,
  – wykształcenie min. średnie,
  – dyspozycyjność.
  Oferujemy:
  – kontakt z luksusowymi markami kosmetycznymi, międzynarodowymi liderami w branży,
  – elastyczne godziny pracy,
  – praca w młodym, dynamicznym zespole,
  – możliwość rozwoju zawodowego
  – udział w szkoleniach, seminariach i kongresach kosmetycznych
  – zniżki na zakup produktów z oferty firmy Beauty In
  Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: marcin.felakowski@beautyin.pl

  Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 33. Praca - Młodszy specjalista ds. Obsługi klienta - praca dodatkowa

  6 października 2017 r.
  CORPORIS SP. Z O. O.
  Tel. -
  pbf@corporis.pl

  Opis firmy:
  Nasza firma świadczy szeroko pojęte usługi prawne przedsiębiorcom. Naszym nowym produktem jest program dopłat do odszkodowań komunikacyjnych, który chcemy rozpromować na całą Polskę. Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem, do którego ciągle kogoś szukamy. Obecnie poszukujemy pracowników terenowych, którzy mieliby być zatrudnieni na stanowisku Specjalisty ds. Obsługi Klienta.
  Wymagania:
  – kreatywność i chęć zdobywania nowych doświadczeń zawodowych,
  – otwartość, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  – gotowość do pracy w terenie,
  Zadania:
  Będziesz pracować na samodzielnym stanowisku, na wybranym przez siebie terenie. Realizację swoich celów i zadań będziesz raportować odpowiednim jednostkom w centrali, która będzie Cię wspierać w Twoich działaniach. Do głównych Twoich zadań będzie należało: -aktywne pozyskiwanie nowych klientów, -kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
  Nasza oferta to:
  -wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania,
  -wstępne szkolenie merytoryczne a następnie wsparcie ze strony koordynatora,
  -darmowe materiały reklamowe,
  – dla najlepszych możliwość przejścia na umowę o pracę.
  Jak aplikować
  Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą współpracy wyślij swoje CV na adres email: pbf@corporis.pl a my odezwiemy się do Ciebie i zaaranżujemy spotkanie, na którym dowiesz się szczegółów współpracy. Proszę do CV dodać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Dodaj swoją ofertę do Biura Karier
Opisz swoją ofertę, wymieniając wymagane dokumenty i umiejętności oraz wskazując preferowany sposób kontaktu z Twoją firmą *