Paweł Kurowski

mgr Paweł Kurowski – absolwent Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii Manualnej w Krakowskiej Wyższe Szkole Promocji Zdrowia. Obecnie jest doktorantem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Małopolski. Uczestnik wielu konferencji, autor publikacji naukowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego współpracujący z lokalnymi drużynami piłkarskimi.

BK: W trakcie studiowania w Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia aktywnie działał Pan w Studenckim Kole Naukowym. Jak wspomina Pan ten okres?

Paweł Kurowski: Możliwość działalności w Kole Naukowym stanowi dla każdego studenta szansę na dodatkowy rozwój. Uważam, że aktywna działalność w kołach naukowych znacznie ułatwia późniejsze pisanie prac dyplomowych i prowadzenie własnych badań. Moją działalność w SKN oceniam bardzo pozytywnie. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować dr Marcinowi Putowi, opiekunowi SKN, za wszystkie spotkania, w których dane było mi brać udział.

BK: W ramach realizowanego przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia projektu miał Pan możliwość odbyć staż w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku? Co dał Panu ten staż?

Paweł Kurowski: Staż w Szczyrku pozwolił mi na zebranie dodatkowego doświadczenia, również od strony organizacyjnej. Praca w gabinecie była prawdziwą przyjemnością.

BK: W latach 2014-2015 był Pan słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii manualnej na naszej Uczelni. Następnie zdecydował się Pan na studia na kierunku fizjoterapia. Dlaczego wybrał Pan Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia?

Paweł Kurowski: Po odniesieniu poważnego urazu na boisku piłkarskim, którego konsekwencjami były dwie operacje i koniec marzeń o zawodowej karierze, zainteresowałem się mocno zagadnieniami związanymi z rehabilitacją. Bardzo szybko podjąłem decyzję o studiowaniu fizjoterapii, co łączyłem ze studiami na drugim kierunku na AWF. Wybór KWSPZ podyktowany był w dużej mierze doskonałą lokalizacją uczelni oraz preferencyjnymi warunkami rekrutacji na studia.

BK: Obecnie jest Pan doktorantem w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz nauczycielem akademickim. Jakie są Pana cele zawodowe?

Paweł Kurowski: Planuję ukończenie pracy doktorskiej i jej obronę do końca tego roku. W dalszym ciągu chcę kontynuować pracę na uczelni, zarówno w kierunku badawczym jak i dydaktycznym. Po obronie pracy doktorskiej, której finalizacja zajmuje sporo czasu, chciałbym mocniej poświęcić się pracy z pacjentami. Obecnie, ze względu na różne obowiązki, nie mogę w pełni poświęcić się pracy gabinetowej.

BK: Jaka jest Pana definicja sukcesu?

Paweł Kurowski: Nie jest to stan posiadania czy zasobność portfela, ale poczucie własnej wartości, chęć rozwoju i wstawanie każdego dnia z uśmiechem na twarzy, w gotowości na wyzwania kolejnego dnia. Za największy sukces uważam posiadanie kochającej rodziny; odbiór świata po narodzinach dzieci jest zupełnie inny.

BK: Znana myśl brzmi: „Rób to, co lubisz, inaczej nie odniesiesz sukcesu”. Czy ta sentencja sprawdziła się w Pana życiu?

Paweł Kurowski: Zdecydowanie tak. Praca nie przynosząca radości i wykonywana „za karę” nie ma sensu, szybko prowadzi do wypalenia. Każdy powinien znaleźć swoją niszę w życiu.

BK: Jakie cenne wskazówki ma Pan dla naszych studentów?

Paweł Kurowski: Jeżeli dopiero po uzyskaniu dyplomu próbujemy swoich sił w zawodzie, w znacznej mierze przespaliśmy okres studiowania. Uczelnia daje możliwości rozwoju, z których należy skorzystać. Dobrze wybrane praktyki zawodowe, kursy specjalizacyjne, członkostwo w SKN i innych instytucjach naukowych (tutaj, jako członek zarządu PTF OM, gorąco zachęcam studentów fizjoterapii do zrzeszania się) to droga, która pozwoli na harmonijny i udany start.