Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/ABK/2018/ZO w sprawie zakupu sprzętu komputerowego (laptop – 1szt.) w ramach projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWR.03.01.00-00-B003/17.

Załączniki

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. Załącznik nr 2

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
BIT COMPUTER, ul. Krzyża 5, 31-028 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 2018-02-22
Cena: 2478,45 zł


Zapytanie ofertowe nr 1/ABK/2018/ZO w sprawie zakupu narzędzia do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w ramach projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia”, Nr projektu – POWR.03.01.00-00-B003/17

Załączniki

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1ABK-2018-ZO
  2. FORMULARZ OFERTOWY
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
ADVISIO POLAND Sp. z o.o., Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Data wpłynięcia oferty: 2018-02-08
Cena: 21 758 zł