Informacje o projekcie

Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Projekt kierujemy do 300-stu studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich, którzy myśląc o swej przyszłości zawodowej chcą postawić na dobrą pracę. Uczestnicząc w nim będą mieli okazję rozwinąć kompetencje gwarantujące jej zdobycie.

W ramach projektu oferujemy wsparcie doradczo – szkoleniowe w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i biznesowego oraz coachingu i mentoringu w miejscu
zatrudnienia.

Poradnictwo zawodowe dedykujemy wszystkim uczestnikom projektu, a biznesowe tym, którzy w efekcie wsparcia doradcy zawodowego zdecydują się na założenie własnej firmy. Coaching i mentoring przeznaczony będzie dla tych studentów / absolwentów, którzy w ciągu 6-ciu miesięcy od zakończenia kształcenia podejmą zatrudnienie.

Poradnictwo zawodowe

Studenci korzystający z poradnictwa zawodowego wezmą udział w 3 spotkaniach z doradcą zawodowym i w warsztacie z zakresu poruszania się po rynku pracy.

Doradca zawodowy w oparciu o profesjonalne narzędzia, w tym coachingowe dokona diagnozy ich kompetencji i wskarze odpowiedni dla nich kierunek rozwoju zawodowego, co ułatwi im podjęcie ważnych decyzji związanych z wyborem ścieżki kształcenia lub (samo)zatrudnienia.

Udział w spotkaniach doradczych pozwoli studentom:

  • lepiej poznać siebie pod kątem własnych potrzeb, możliwości i ograniczeń zawodowych,
  • uświadomić sobie tkwiący w nich potencjał,
  • zaplanować karierę,
  • określić cele i działania do zrealizowania,
  • podjąć dalszą aktywność edukacyjną lub zawodową.

Warsztat umożliwi im zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, tj.: poszukiwanie zatrudnienia, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym do utoprezentacji.

Poradnictwo biznesowe

Studenci korzystający z poradnictwa bizesowego wezmą udział w 3 spotkaniach z doradcą zawodowym i w warsztacie z zakresu przedsiębiorczości.

Doradca zawodowy udzieli im wsparcia w realizacji ścieżki samozatrudnienia, pomoże w opracowaniu pomysłu biznesowego / biznesplanu i zakładaniu własnej działalności gospodarczej, wskaże korzystne formy opodatkowania i źródła finansowania.

Warsztat wprowadzi ich w tematykę zakładania firmy od pomysłu do realizacji, crowdfundingu, etyki biznesu, budowania wizerunku i marki firmy.

Coaching i mentoring

Obie formy wsparcia realizowane będą w miejscu zatrudnienia studenta / absolwenta w pierwszych trzech miesiącach od podjęcia przez niego pracy. Coaching w wymiarze 6-ciu, a mentoring 30-stu godzin na uczestnika projektu.

Celem coachingu będzie przygotowanie zatrudnionego do poradzenia sobie z nową i w nowej sytuacji zawodowej.

Coach pomoże studentowi / absolwentowi w odnalezieniu się w roli (współ)pracownika, efektywnym zarządzaniu swoim czasem, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, budowaniu pewność siebie i poczucia własnej wartości w miejscu pracy.

Celem mentoringu będzie wprowadzenie pracownika do nowego środowiska zawodowego, zapoznanie go z misją i filozofią firmy, wdrożenie w zadania na stanowisku pracy.

Mentor wesprze studenta / absolwenta w realizacji obranej ścieżki zatrudnienia. Pomoże mu w rozwijaniu własnego potencjału i kształtowaniu postaw gwarantujących sukces na polu zawodowym.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. do 30.09.2020 r.. Studenci zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z Biurem Karier, al. Grottgera 1/6 (II piętro), tel. 12 423 38 40 wew. 352, e-mail: abk.efs@kwspz.pl