Gabinet na start

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia po raz kolejny ogłasza KONKURS „Gabinet na start – 2016 ”. Nagrodą dla zwycięzców jest dofinansowanie wyposażenia 15 gabinetów specjalistycznych dla absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Ideą konkursu jest wspieranie absolwentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia w starcie zawodowym.

W konkursie mogą brać udział studenci studiów I stopnia – studia licencjackie na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, którzy zakończyli naukę uzyskując dyplom studiów wyższych I stopnia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w roku akademicki 2016/2017.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie biznes planu działalności w zakresie dietetyki, fizjoterapii lub kosmetologii. Biznes plan przedstawiał będzie cele firmy oraz
warunki, narzędzia i sposoby realizacji zamierzonych celów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu i materiałów specjalistycznych. Biznes plany należy składać od dnia 30 września do 31 grudnia w Biurze Karier, w siedzibie Uczelni Al. Grottgera 1/6.

Biznes plan powinien być samodzielnym dziełem stającego do konkursu, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za oryginalność swojego dzieła, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Powołana przez Założycieli Komisja Konkursowa w składzie: Rektor KWSPZ, Przedstawiciel Założyciela KWSPZ oraz Przedstawiciel Biura Karier wyłoni najlepsze biznes plany i ogłosi wyniki konkursu do 60 dni po zakończeniu przyjmowania prac konkursowych. Przy ocenie Biznes Planów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • Oryginalność, niepowtarzalność pomysłu,
  • Trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia,
  • Pomysł na usługę nie występującą na rynku.

Fundatorzy nagrody przeznaczają na ten cel 150 000 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia 15 gabinetów specjalistycznych tj.:

  • 5 gabinetów kosmetologicznych,
  • 5 gabinetów fizjoterapeutycznych,
  • 5 gabinetów doradztwa żywieniowego.

Maksymalne dofinansowanie na jeden gabinet wynosi 15 000 złotych.