Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to wsparcie w wyborze właściwego kierunku, zawodu zarówno na początku ścieżki kariery, jak i w toku życia zawodowego. Doradca pomaga w uzyskaniu wglądu w obszar wewnętrznych potrzeb i preferencji, w diagnozie predyspozycji zawodowych, mocnych stron, w odkryciu pasji zawodowych i w optymalnym wykorzystaniu potencjału zawodowego.

Decydując się na doradztwo zawodowe możesz:

 • stworzyć dokumenty aplikacyjne (CV i LM),
 • przygotować się odpowiednio do procesu rekrutacji i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zdefiniować cele zawodowe i opracować indywidualny plan kariery,
 • zwiększyć pewność siebie, zmotywować się do działania, zmian,
 • zdobyć informacje na temat aktywnych metod poszukiwania pracy,
 • skorzystać z wyspecjalizowanego narzędzia diagnostycznego Insightful Profiler™ (iP121) do precyzyjnego pomiaru potencjału oraz zaprojektowania zindywidualizowanego planu rozwoju. Także z testu Kompetencji zawodowych, kierowniczych i społecznych.

Korzyścią skorzystania z powyższego narzędzia jest szczegółowy raport, w których zawarte są informację:

 • co Ciebie motywuje i demotywuje,
 • do rozwoju jakich kompetencji masz szczególne predyspozycje,
 • jakie są Twoje ewentualne wewnętrzne ograniczenia,
 • czym zdecydowanie wyróżniasz się na tle pozostałych kandydatów,
 • do pełnienia jakich ról w zespole jesteś predysponowany.

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w Biurze Karier:

 • stacjonarnie: środa, czwartek: 14:30 – 18:00, sobota: 9:00 – 14:00,
 • zdalnie: wtorek: 8:00 – 16:00.

 

Wszystkich studentów i absolwentów KWSPZ, zainteresowanych spotkaniem, prosimy o umówienie terminu drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: i.zenka@kwspz.pl, nr tel.+48 513 326 831.