Coaching kariery

Coaching kariery jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się w trakcie całego życia zawodowego. Udział w sesjach coachingowych pomaga zarówno w rozwoju czy planowaniu zmiany, jak i w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego. Coach kariery pracuje na realnych zasobach studenta/ absolwenta, tj. wydobywa jego potencjał zawodowy w zakresie umiejętności, predyspozycji zawodowych, a następnie może go wspierać w osiąganiu różnorodnych celów, np.:

  • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
  • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu karierą zawodową,
  • w ustaleniu nowych celów zawodowych,
  • we wzmocnieniu motywacji do zmiany pracy, zawodu etc.,
  • rozpoznaniu swoich głębokich potrzeb i zrozumieniu siebie.

Wszystkich studentów i absolwentów KWSPZ, zainteresowanych spotkaniem, prosimy o umówienie terminu drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: biurokarier@kwspz.pl