Wyniki badań

 

Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wynika, że w zdecydowanej większości nie mieli problemów ze znalezieniem pracy lub dostaniem się na studia magisterskie. Aż 94 procent badanych jest aktywnych zawodowo lub kontynuuje naukę.

Dokładnie 62 procent absolwentów uczelni pracuje zawodowo: większość z nich zgodnie z kierunkiem studiów na KWSPZ (30% jest zatrudnionych, a 12% prowadzi własną działalność w branży). Pozostali pracują w innych branżach (15% to zatrudnieni, 5% prowadzi własną działalność gospodarczą). Co trzeci z badanych absolwentów (32%) kontynuuje naukę na studiach magisterskich.

Zdecydowana większość (82%) ponownie wybrałaby studia na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, gdyby po raz drugi musiała wybierać. Tylko co piąty ze względu na obecną pracę lub doświadczenia na rynku wybrałby inną uczelnię. Trzy czwarte ankietowanych uważa, że przedmioty wykładane podczas studiów na KWSPZ okazały się przydatne lub w pewnym stopniu przydatne w pracy zawodowej. Co ciekawe prawie połowa (46%) z aktywnych zawodowo absolwentów, którzy są obecnie zatrudnieni u pracodawcy, planuje w przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą, co świadczyłoby o dużej aktywności i samodzielności studentów naszej uczelni.

Ponad połowa badanych absolwentów (51%) dowiedziała się o Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia z Internetu, ale niewiele mniej (46%) z polecenia, czyli od znajomych. Pozostali jako źródło wiedzy o uczelni wskazali media. Ostatecznym argumentem za wyborem KWSPZ były: interesująca oferta edukacyjna, chęć uzupełnienia wiedzy, łatwość w dostaniu się na studia i prestiż uczelni.