Badanie losów absolwentów

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Obowiązek ten realizowany jest przez Biuro Karier KWSPZ, które organizuje Badanie Losów Absolwentów .  Nasz projekt rozpoczęliśmy od ankietyzacji rocznika 2010/11. Zostali nim objęci absolwenci wszystkich kierunków Uczelni.

Cele badania

Cele, jakie zostały postawione przed badaniem:

  • Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów KWSPZ
  • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy
  • Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy
  • Określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej

Badanie pozwoliło na uzyskanie przez władze szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.