Aktualności biura karier

Zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Pracy 2012.

Europejskie Dni Pracy odbędą się pod Patronatem honorowym Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego oraz Pana Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego. Znaczącym wydarzeniem odbywającym się w ramach Europejskich Dni Pracy 2012 w Małopolsce są:

TARGI PRACY – INFORMACJA, DORADZTWO, OFERTY PRACY, POŚREDNICTWO. TARGI PRACY odbędą się 7-10 maja 2012 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej, w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15. Więcej informacji na stronie: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/praca-za-granica/europejskie-dni-pracy-2012-1/o-europejskich-dniach-pracy-2012-w-malopolsce

Oferta pracy skierowana jest do:

osób zainteresowanych migracją w celu podjęcia zatrudnienia, edukacji, realizacji staży zawodowych lub osobą powracającą  z zagranicy
– mieszkańców Małopolski, osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia,

– studentów lub absolwentów, osób poszukujących informacji na temat rynku pracy, ofert pracy, staży zawodowych, praktyk, istotnych w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
W Małopolsce Europejskie Dni Pracy organizowane są już po raz trzeci w ramach sieci EURES przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz jego Zespoły Zamiejscowe w Nowym Sączu i Tarnowie. W zorganizowaniu udział biorą powiatowe urzędy pracy oraz Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Ten link wskazuje dostęp do europejskich dni pracy w Małopolsce zorganizowany prze wojewódzki urząd pracy.

http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/praca-za-granica/europejskie-dni-pracy-2012-1/o-europejskich-dniach-pracy-2012-w-malopolsce

 


Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się się  z informacjami zawartymi w “Przewodniku po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy”opublikowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Nazwa pliku: przewodnik_po_urzedzie.pdf    Pobierz
Opis: Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Data dodania: 16-12-2011

 

http://www.gupkrakow.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=50&func=fileinfo&id=2351